Fractie

Fractie

HEILOO-2000 voor, door en met u.

 
De fractie wordt gevormd door leden van de vereniging die na de gemeenteraadsverkiezingen zitting hebben in de gemeenteraad. Binnen de fractie wordt de fractievoorzitter gekozen. De fractievoorzitter schrijft voor elke gemeenteraadsvergadering of de commissievergaderingen een fractievergadering uit. Hieraan nemen deel de fractie, commissie- en bestuursleden. Ook een vertegenwoordiging van de leden kan hierbij aanwezig zijn. In beginsel zijn deze vergaderingen openbaar.

De fractievoorzitter is verantwoordelijk voor de coördinatie van de fractiewerkzaamheden, standpuntbepalingen binnen de fractie, portefeuilleverdeling en communicatie tussen de fractie. De fractie brengt de standpunten van de vereniging in de gemeenteraad en de commissievergaderingen naar voren en verdedigt ze. De fractiesecretaris verzorgt de binnenkomende correspondentie en ziet erop toe dat afspraken worden nagekomen.

Fractie

Rob Levie

Rob Levie

rob.levie@heiloo-2000.nl
Tel: 06-54901626

Raadslid
Commissielid Bestuurlijke Zaken
Lid begeleidingscommissie de BUCH

Lid Auditcommissie

20210916_DV_CRUQUIUS1315_VEERBEEK_linkedin_2

Linda Veerbeek

linda.veerbeek@heiloo-2000.nl

 

Raadslid
Fractievoorzitter

Michel Engelsman

Michel Engelsman

michel.engelsman@heiloo-200.nl 
Tel: 06-12140856

Raadslid
Vice fractievoorzitter

Lid Commissie Maatschappelijke Zaken

Lid Commissie Openbare Ruimte

Lid Vertrouwenscommissie