Fractie

Fractie

HEILOO-2000 voor, door en met u.

 
De fractie wordt gevormd door leden van de vereniging die na de gemeenteraadsverkiezingen zitting hebben in de gemeenteraad. Binnen de fractie wordt de fractievoorzitter gekozen. De fractievoorzitter schrijft voor elke gemeenteraadsvergadering of de commissievergaderingen een fractievergadering uit. Hieraan nemen deel de fractie, commissie- en bestuursleden. Ook een vertegenwoordiging van de leden kan hierbij aanwezig zijn. In beginsel zijn deze vergaderingen openbaar.

De fractievoorzitter is verantwoordelijk voor de coördinatie van de fractiewerkzaamheden, standpuntbepalingen binnen de fractie, portefeuilleverdeling en communicatie tussen de fractie. De fractie brengt de standpunten van de vereniging in de gemeenteraad en de commissievergaderingen naar voren en verdedigt ze. De fractiesecretaris verzorgt de binnenkomende correspondentie en ziet erop toe dat afspraken worden nagekomen.

Fred Dellemijn

Fred Dellemijn

F.Dellemijn@Heiloo.nl

Wethouder

Portefeuille:

1e loco burgemeester
Economische zaken
Toerisme en recreatie
Grondbedrijf (inclusief Vastgoed)
Financiën

Projecten:

A9, Boekelermeer,
Zandzoom, Zuiderloo, Melco,
Nieuw Varne, geluidswal Oost,
Oosterzij, Revitalisering winkel
en horecagebied ’t Loo/Witte Kerk

Gemeenschappelijke regelingen:

Recreatieschap

Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
Bank Nederlandse Gemeenten.

Fractie

Corrie Konijn

Corrie Konijn

corrie.konijn@heiloo-2000.nl
Tel: 072-5337627

Raadslid
Voorzitter Commissie Openbare Ruimte
Lid Auditcommissie
Lid raadswerkgroep financiën de BUCH

Rob Levie

Rob Levie

rob.levie@heiloo-2000.nl
Tel: 06-54901626

Raadslid
Vice-Fractievoorzitter
Commissielid Bestuurlijke Zaken
Lid begeleidingscommissie de BUCH

Linda Veerbeek

Linda Verbeek

linda.veerbeek@heiloo-2000.nl

 

Raadslid
Fractievoorzitter
Lid Commissie Openbare Ruimte

Michel Engelsman

Michel Engelsman

michel.engelsman@heiloo-200.nl Tel: 06-12140856

Raadslid
Lid Commissie Maatschappelijke Zaken