Fractie

HEILOO-2000 voor, door en met u.

 
De fractie wordt gevormd door leden van de vereniging die na de gemeenteraadsverkiezingen zitting hebben in de gemeenteraad. Binnen de fractie wordt de fractievoorzitter gekozen. De fractievoorzitter schrijft voor elke gemeenteraadsvergadering of de commissievergaderingen een fractievergadering uit. Hieraan nemen deel de fractie, commissie- en bestuursleden. Ook een vertegenwoordiging van de leden kan hierbij aanwezig zijn. In beginsel zijn deze vergaderingen openbaar.

De fractievoorzitter is verantwoordelijk voor de coördinatie van de fractiewerkzaamheden, standpuntbepalingen binnen de fractie, portefeuilleverdeling en communicatie tussen de fractie. De fractie brengt de standpunten van de vereniging in de gemeenteraad en de commissievergaderingen naar voren en verdedigt ze. De fractiesecretaris verzorgt de binnenkomende correspondentie en ziet erop toe dat afspraken worden nagekomen.

Fractie

20210916_DV_CRUQUIUS1315_VEERBEEK_linkedin_2

Linda Veerbeek 

linda1966.lv@gmail.com

06 15 42 48 33

Commissies:

 • Presidium
 • Gemeenschappelijke Regelingen
michel engelsman'22

Michel Engelsman

michel.engelsman@xs4all.nl

06 12 14 08 56

Commissies:
 
 • Werkgevers commissie

Onderwerpen

 • Bestemmingsplannen
 • Zandzoom
 • Inbreilocaties
 • Ontwikkeling ’t Looplein
 • Omgevingswet
 • Sport
 • Participatiewet
 
pixlr-bg-result (2)

Marlies van Heusden

ml.vanheusden@xs4all.nl

 

Commissies:
 • Commissie geloofsbrieven

Onderwerpen

 • Sociaal Domein
 • Jeugdzorg
 • Inburgeringswet
pixlr-bg-result (3)

Marc Klamer

m.klamer@freedom.nl

 

Commissies:
 • Regio Alkmaar
 • Buch

Onderwerpen

 • Verkeersplan
 • Afslag A9
 • Nieuwe bestuurscultuur
 • Groenbeheersplan
Evert van Nass 20674. 1

Evert van Nass

ejvannass@kpnmail.nl

06 12 57 87 79

Commissies:
 • Audit
 • Buch Financiën

Onderwerpen

 • Schiphol
 • RES
 • Energie
 • Begrotingen/Financiën