Algemeen

Algemeen

Algemeen

Heiloo komt in het onderzoek van ELSEVIER over de meest aantrekkelijke gemeenten op plaats 15. Een prachtige score waar we trots op mogen zijn, want goed en prettig wonen is een mix van wonen, werken, onderwijs, zorg, veiligheid, cultuur, rust en ruimte. Die positie willen we vasthouden en, als het even kan, verbeteren. Er zal de komende jaren natuurlijk veel gaan veranderen, toch wil HEILOO-2000 ook zaken onveranderd laten en behouden. We koesteren wat goed is, werken actief aan positieve aanpassingen en innovaties, zaken waar we al jaren pal voor staan:

 Zelfstandig waar het kan, samen waar het moet.

Heiloo is sinds het begin van 2017 een onderdeel van de BUCH. In deze werkorganisatie werken ruim 700 medewerkers van de gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Dit noemen we een ambtelijke fusie. De 4 gemeenten blijven hierbij bestuurlijk zelfstandig. HEILOO-2000 kan zich vinden in de ambtelijke fusie, maar wil niet overgaan tot een bestuurlijke fusie waarbij de gemeenten samensmelten. Wij willen onze zelfstandigheid als Heiloo zoveel mogelijk behouden, maar staan open voor verdere samenwerking binnen de BUCH, daar waar het gezamenlijke voordelen of toegevoegde waarde biedt. Een punt van zorg is wel dat er met de toename van kleinere partijen een versnippering in de Gemeenteraad plaatsvindt. Hierdoor wordt het lastiger om met een eenduidig en krachtig geluid in BUCH verband de belangen van Heiloo te kunnen verdedigen en om zo onze Heilooër ‘couleur locale’ te bewaren. Als er iets is waar HEILOO 2000 zich de afgelopen decennia hard voor heeft gemaakt, dan is dat wel onze ‘couleur locale’. Omdat Heiloo sommige zaken op ‘zijn Heiloo’s’ doet, heeft juist dat ons dorp tot een van de fraaiste gemeentes van het land gemaakt.

De BUCH moet kwaliteit leveren

In totaal werken in deze werkorganisatie ruim 700 medewerkers afkomstig uit de 4 erin samenwerkende gemeenten. Deze ambtelijke fusie heeft tot doel de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, de kwetsbaarheid te verminderen en de kosten te beheersen. Het jaar van de start – 2017 – stond in het teken van “samen” en de “basis op orde”. Het is gebleken dat de BUCH-werkorganisatie nog geen soepel lopende machine is en we hebben moeten vaststellen dat de dienstverlening op onderdelen te wensen overlaat en er extra inzet van mensen en geld nodig is om “de winkel draaiende te houden”. Wij zijn van mening dat er eind 2018, begin 2019 een goede operationele organisatie moet staan, waarmee de beloofde efficiency voordelen kunnen worden gerealiseerd. Uiteindelijk was dat de bedoeling van de ambtelijke fusie.

In 2018 is de bijdrage van Heiloo aan de werkorganisatie de BUCH een kleine € 13 miljoen. Mede in het licht van bovenstaande zal HEILOO-2000 zéér kritisch blijven richting de BUCH-werkorganisatie. We hebben begrip voor aanloopproblemen, maar ons geduld is niet eindeloos.

Financieel beleid

In aansluiting op bovenstaande, HEILOO-2000 is zich er altijd terdege van bewust dat het geld door de gemeente uitgegeven, “ons” geld is. Belastinggeld dat is opgebracht door haar inwoners. Daarmee moeten we heel zorgvuldig omgaan. We hebben een gezonde financiële huishouding en schrijven ook in de komende jaren zwarte cijfers. Dit ondanks alle grote investeringen die aan de orde zijn. Daarnaast hebben we een stevige financiële reservepositie. Dat wil niet zeggen dat we achterover kunnen gaan leunen, neen, absoluut niet, wij zullen scherp moeten blijven op de geldstromen in de gemeente. Geld uitgeven aan gewenste of noodzakelijke voorzieningen voor ons dorp is prima, maar we moeten ook wat achter de hand houden voor mindere tijden en het opvangen van tegenvallers.

 Open deuren

Ook al zijn het open deuren, het kan geen kwaad een paar standpunten opnieuw te vermelden. Heiloo is een dorp met gratis parkeervoorzieningen, maar elke keer zijn er mensen die voorstellen om over te gaan op betaald parkeren. Wat ons betreft blijft het parkeerbeleid in Heiloo onverkort gericht op – weliswaar met blauwe schijf – gratis parkeren.

Hetzelfde geldt voor hoogbouw. Heiloo heeft een eigen dorps karakter, met onder meer de kenmerkende punthuisjes. Dat geeft ons dorp sfeer en een eigen gezicht. Mede daarom willen wij geen verdere hoogbouw realiseren, dus ‘driehoog’ is voor ons dorp hoog genoeg.

 Burgerparticipatie

HEILOO-2000 is een sterk voorstander van het ‘klankborden’ met de Heilooër bevolking. De afgelopen periode zijn er een aantal projecten geweest waarbij de gemeente in samenspraak met een klankbordgroep uit een wijk of het dorp tot goede resultaten is gekomen. Ook al kunnen we het nooit iedereen naar de zin maken, we zien wel dat bewoners heel goed in staat zijn hun wensen en verlangens te verwoorden en de gemeente te adviseren in wat de beste aanpak is. Dit is al sinds jaar en dag een van de bestaansredenen van HEILOO-2000 en dat willen wij elke keer weer een stapje verder brengen voor de toekomst.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, zo luidt een bekend spreekwoord. Het is voor de jeugd ook een deel van hun opvoeding en ontwikkeling om een stukje maatschappelijk en politiek besef op te doen. Daarom vindt HEILOO-2000 het een goed initiatief om een ‘jeugdraad’ met scholieren uit het middelbaar onderwijs te formeren, die te horen en te respecteren.