Lid Worden

HEILOO-2000 voor, door en met u.

 
Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden als lid van HEILOO-2000.

Uw aanvraag tot lidmaatschap is – na bevestiging vanuit HEILOO-2000 – pas definitief als u de contributie ad € 20.- heeft overgemaakt naar ING rekening NL89 INGB 0009 4013 07 en u zich conformeert aan de statuten en huishoudelijk reglement.

Lid worden