Skip to content

Over Heiloo-2000

HEILOO-2000 voor, door en met u.

 
 

HEILOO-2000 is een vereniging en de laatste statutenwijziging vond plaats in 1989.

Zoals elke Vereniging heeft ook HEILOO-2000 leden en een bestuur. De leden kiezen op de Algemene ledenvergadering het bestuur. Zoals bij de oprichting is aangegeven: de partij streeft ernaar het politieke programma, te verwezenlijken door een zo sterk mogelijke vertegenwoordiging in de gemeenteraad. Door lid te worden of bij de verkiezingen uw stem op HEILOO-2000 uit te brengen helpt u ons ons doel te verwezenlijken. Iedereen, die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, kan lid worden en heeft de gelegenheid te participeren in het beleid. U bent van harte welkom!

Waarden HEILOO-2000

Eigenheid: wij willen zelfstandig blijven, maar niet alleen staan, dus werken wij samen. Wel vinden wij onze ‘couleur locale’ belangrijk, het maakt ons dorp immers ons dorp.

Respect: respect voor het individu, jong en oud, man en vrouw, nederlander en buitenlander, plaatsgebonden en passant, cultuur en sport, historisch en modern. Zelfstandig waar het kan, zorgend als het moet.

Bewustheid: we (willen) weten wat er speelt, we (willen) zien wat er gebeurt, daarom zijn we (pro)actief aanwezig en zijn we niet bang onze handen vuil te maken.