Skip to content

Over Heiloo-2000

HEILOO-2000 voor, door en met u.

 
 

(volledig persbericht)

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 2 november heeft mevrouw Corrie Konijn aangegeven de fractie van Heiloo-2000 te verlaten en zich aan te sluiten bij de fractie van Heiloo Lokaal. Over de aangegeven reden, een zogenoemde vertrouwensbreuk, tast de fractie van Heiloo-2000 en het bestuur van de vereniging volledig in het duister, evenals haar keuze voor aansluiting bij Heiloo Lokaal, een partij die zij vanuit de historie altijd kritisch benaderde.

De fractie is in ieder geval verbijsterd, met name omdat er zeer recent (mede op verzoek van mevrouw Konijn) nieuwe werkafspraken zijn gemaakt en loyaliteit is uitgesproken, maar zij dit als donderslag bij heldere hemel, zonder enige berichtgeving of overleg vooraf, aankondigt op een raadsvergadering die voor coalitie en partij van groot belang is.

Het bestuur is eveneens verrast omdat, na het terugtreden begin dit jaar van mevrouw Konijn als fractievoorzitter, er alles aan gedaan is om haar werkzaamheden en functies zo goed mogelijk af te stemmen op haar agenda. Zo werden zware commissiedossiers door collega raadsleden overgenomen. Haar overstap, ruim een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, is des te vreemder omdat mevrouw Konijn al had aangegeven te willen stoppen na deze bestuursperiode en niet meer verkiesbaar te willen zijn voor een nieuwe periode.

Daarnaast valt deze overstap niet te rijmen met haar eigen principe/afspraak om je zetel terug te geven bij het verlaten van de fractie. Iets wat zij haar voorganger – Tijmen Valkering van Heiloo Lokaal – jarenlang heeft voorgehouden en verweten. Het was voor haar de aanleiding de regels rond ‘zetelroof’ strenger te maken en na te leven, ook binnen de eigen fractie.

‘Onbegrijpelijk, ongebruikelijk en ongepast,’ zo schetst de bestuursvoorzitter Marc Klamer de ontstane situatie. ‘Zij brengt hiermee de partij en de coalitie grote schade toe. Dat zij zich beroept op voorkeursstemmen is natuurlijk flauwekul. Immers, als tweede op de lijst en eerste vrouw is het vanzelfsprekend dat je veel stemmen krijgt, dat heeft niets met voorkeur te maken. Als je op een lage plaats staat en je krijgt veel stemmen, dát zijn voorkeurstemmen. Sterker nog, je zetel meenemen naar de oppositie, dat is pas echt kiezersbedrog, want daar hebben onze kiezers zeker niet voor gestemd.

Kortom, als zij problemen heeft of niet verder wil, zou ze dat eerst moeten bespreken binnen de fractie of de partij. Dat heeft zij niet gedaan, terwijl daar voldoende ruimte voor is. En als we daar niet uitkomen kunnen we in samenspraak een vervolg bepalen. Zo hoort het. Maar het is heel raar om op maandagmorgen te besluiten dat je je op maandagmiddag bij de oppositie aansluit. Zo werkt dat niet. Hoe dan ook behoort ze haar zetel gewoon terug te geven, zoals dat binnen de fractie is afgesproken en zij dat zelf ook altijd bepleit heeft’ aldus de voorzitter.