Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

Beste Dorpsgenoten,

Op 21 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.

Waar staat HEILOO-2000 voor?

HEILOO-2000 richt zich heel duidelijk op de Heilooër gemeenschap en haar omgeving, niet op het berijden van traditionele linkse of rechtse stokpaardjes. Het gaat ons om Heiloo, dit doen we al bijna 50 jaar en inmiddels is ruimschoots bewezen dat HEILOO-2000 van vaste waarde is voor ons dorp. Met uw vertrouwen blijven wij dit ook doen.

Verantwoordelijkheid

Door deel te nemen aan het college en een wethouder daarvoor te hebben geleverd heeft HEILOO-2000 de afgelopen vier jaar in de gemeenteraad verantwoordelijkheid genomen, inzet getoond en haar steentje(s) bijgedragen. Ons uitgangspunt daarbij is om, hoe ingewikkeld de materie soms ook is, oplossingen te vinden en daarbij in goed overleg tot overeenstemming te komen en compromissen te sluiten.

Daarom ook een groot compliment voor onze wethouder die de afgelopen periode keihard heeft gewerkt om de visie, doestellingen en programmapunten van HEILOO-2000, zoals verwoord in het coalitieakkoord, om te zetten in concrete plannen en resultaten. In het licht hiervan bedanken wij de coalitiepartners, de griffie, de ambtenaren en ook de oppositiepartijen voor de goede samenwerking in de afgelopen periode.

Zetelverlies
Maar die afgelopen periode is op enkele punten ook niet makkelijk geweest. Door uiteenlopende standpunten binnen de fractie hebben we afscheid van enkele fractieleden moeten nemen. Deze leden, indertijd gekozen op de lijst van HEILOO-2000 hebben hun zetels, in tegenstelling tot gemaakte afspraken, niet ter beschikking gesteld, maar zich als nieuwe partij gevestigd. Niet prettig en niet netjes. Maar goed, ook wij hadden dan, overigens met de beste bedoelingen, niet iemand moeten opnemen. Tja, daar leer je van. Mede op ons initiatief zijn er maatregelen genomen om raadsleden, die zich tijdens een lopende raadsperiode willen aansluiten bij andere partijen, minder faciliteiten te verstrekken.

Inzet

Bij HEILOO-2000 staat kwaliteit voorop binnen de raad en de raadscommissies, onze mensen weten wat er van ze verwacht wordt, tonen initiatief en creativiteit en beschikken over inhoudelijke kennis ten aanzien van complexe en belangrijke zaken die ons dorp en de mensen aangaan.

Met de gehele fractie hebben wij de inzet, kennis en het enthousiasme om u en ons prachtige dorp te mogen blijven dienen. Samen met u zetten wij graag nieuwe stappen voor de toekomst.

Doet u mee? Tot 21 maart!

Met hartelijke groet,

Mede namens bestuur, fractie en leden van HEILOO-2000.

Corrie Konijn, fractievoorzitter.