Skip to content

Voorwoord

Onderdeel van het verkiezingsprogramma 2022-2026

 
 

We kijken met gemengde gevoelens terug op het afgelopen jaar. Na drie jaar hard werken in de coalitie besloot een fractielid – tegen alle interne afspraken in – over te stappen naar een andere partij om ons in verbijstering achter te laten. Wij vonden dat we onze verantwoordelijkheid moesten nemen en zijn uit de coalitie gestapt, als gevolg hiervan heeft onze wethouder, de heer Fred Dellemijn, zijn functie neergelegd.

Inmiddels kan ik u vertellen dat wij sterker zijn dan ooit en op één gezamenlijke lijn zitten. Belangrijker is dat wij nog steeds trouw zijn aan onze gedane beloftes, afspraken en het verkiezingsprogramma. Ook de nieuwe coalitie heeft dat niet veranderd.

Wij hebben zowel in de coalitie als met de fractie in de gemeenteraad de afgelopen vier jaar veel bereikt. Initiatieven zijn genomen met onder meer moties ter bescherming van de houtwallen, het bomenbeleid, chemische bestrijdingsmiddelen, kleine woningen en met het regenboogzebrapad bij het Loo. Dit is slechts een kleine greep uit alle moties. Een aantal moties is nog in uitvoering. Op onze website vindt u een volledig overzicht van onze activiteiten.

De afgelopen jaren zijn wij erin geslaagd om steeds meer kwaliteit toe te voegen aan onze partij en ook is het aantal actieve leden gegroeid. Onze steunfractievergaderingen worden goed bezocht en iedereen kan en mag zich daarin laten horen.

Kwaliteit staat voorop met mensen die weten wat er van ze wordt verwacht. Veel van onze leden beschikken over inhoudelijke kennis ten aanzien van complexe en belangrijke dossiers of verdiepen zich hierin om een goede bijdrage te kunnen leveren.

Laat voor u duidelijk zijn; HEILOO-2000 richt zich op de Heilooër gemeenschap en haar omgeving vanuit een praktische insteek. Dit doen wij al ruim 50 jaar en wij hebben ruimschoots bewezen dat HEILOO-2000 van vaste waarde is voor de couleur locale van het dorp. Wij blijven daaraan werken want Heiloo is al jaren een van de fraaiste dorpen van het land en dat willen wij graag zo houden. Geeft u ons uw vertrouwen en doet u met ons mee?

 

Met hartelijke groet,

Mede namens bestuur, fractie en leden van HEILOO-2000

 

 

Linda Veerbeek

Fractievoorzitter HEILOO-2000