Voortgang actualisatie Nota Dierenwelzijn.

Ph Rob Opdam, namens het college
stand van zaken actualisering Nota Dierenwelzijn

In reactie op de motie van GBH heeft de portefeuillehouder toegezegd het onderwerp betaling van kosten die dierenartsen maken voor behandeling van zwerfdieren en wilde dieren mee te nemen in de actualisering van de Nota Dierenwelzijn. Dit mede omdat tijdens de behandeling van de motie de problematiek onvoldoende duidelijk was en nader onderzoek nodig was.

Stand van zaken:
De problematiek m.b.t. de dierenartskosten speelt niet alleen in Heiloo, maar blijkt in de regio Alkmaar actueel. Daarom hebben de portefeuillehouders dierenwelzijn in een overleg afgesproken om hierin gezamenlijk op te trekken en in overleg met de dierenambulance en de dierenartsen tot een beschrijving van de omvang van de problematiek en tot een oplossingsrichting te komen. Aanvankelijk was een vervolg, standpuntbepalend, overleg gepland voor begin juni. Dit is helaas niet doorgegaan. Begin juli is een nieuw gezamenlijk overleg van de portefeuillehouders voorzien, waarin dit onderwerp weer op de agenda komt. Dan wordt bekeken of een gezamenlijk standpunt kan worden ingenomen. Na het komen tot een (gezamenlijk) standpunt wordt de actualisatie van de Nota Dierenwelzijn relevant.

Onderkomen zwerfdieren
De opvang van honden en katten gebeurt in het Dierentehuis Alkmaar. De Dierenbescherming is eigenaar van dit tehuis en heeft aangegeven dat het gebouw sterk is verouderd en aan vervanging toe is. Hetzelfde is van toepassing voor de dierenopvang in Tuitjenhorn, sinds kort ook in eigendom bij de Dierenbescherming. De Dierenopvang heeft voorgesteld beide dierenopvanglocaties samen te voegen en te komen tot nieuwbouw.
Onderwerp van de portefeuillehouders in juli is daarom naast de dierenartskosten ook het vinden van een geschikte locatie voor nieuwbouw van de dierenopvang en de wijze van financiering hiervan.
Geen consequenties voor dierenopvang.

Wat betekent uitstel van actualisering van de Nota Dierenwelzijn voor de dierenopvang? Voor de opvang van zwerfdieren heeft dit geen consequenties. De gemeente heeft als wettelijke taak de opvang van zwerfdieren. Voor de opvang en verzorging van honden, katten, konijnen, knaagdieren en vogels zijn contracten afgesloten met de dierenambulance, dierentehuis Alkmaar, met de konijnen- en knaagdierenopvang en met de wildopvang in Krommenie. Deze contracten lopen gewoon door en zijn niet afhankelijk van de actualisatie van het dierenwelzijnsbeleid of afspraken met dierenartsen.

Voorgesteld wordt om de uitkomsten van de beide onderwerpen af te wachten en op basis ervan tot een actualisering van de Nota Dierenwelzijn te komen. Dit zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2019 zijn.

Wij kunnen ons vinden in bovenstaande.

Namens de fractie van HEILOO-2000

Michel Engelsman, lid Commissie Maatschappelijke Zaken

 

Recommended Posts