Vertraging Afslag A9 Heiloo

Reactie op uitspraak Raad van State vertraging Afslag A9. HEILOO-2000 betreurt uiteraard de uitspraak om voorlopig een streep te halen door de aansluiting. Na een uiterst langdurig en zorgvuldig proces waarbij alle mogelijke denkbare varianten, bezwaren, mogelijkheden en aanpassingen de revue zijn gepasseerd en waarbij alle vergunningen verstrekt zijn, wordt de aanleg van de Afslag A9, samen met nog eens 18.000 projecten stilgelegd, als gevolg van voortschrijdende wetgeving. Tja, het kan verkeren in dit land. Natuurlijk is er van onze kant begrip voor een gedegen aanpak van de stikstofproblematiek, want dat is een uiterst lastige materie waar een oplossing voor moet komen, maar de draconische uitkomst van deze uitspraak is iets waar niemand op zit te wachten. Wij beschouwen dit als een tegenslag en uiterst jammer dat we wederom langer moeten wachten op de aansluiting A9. Het is evident dat de noodzaak er is en dat de aansluiting er moet komen (beter gezegd; zál komen), staat wat ons betreft niet ter discussie. Er zijn ons ook enkele zaken opgevallen in de uitspraak:
HEILOO- 2000 ziet in de uitspraak géén beoordeling van of bezwaren tegen de argumenten van het college staan.
Opmerkelijk genoeg heeft er bij de Raad van State helemaal geen zitting plaatsgevonden. Geen van de betrokken partijen
heeft zijn/haar standpunt of overwegingen kunnen toelichten.
  Bij een zitting had dit nader toegelicht kunnen worden. Waarom geen zitting? Geen idee, de Raad van State zegt hier ook niets over. Maar, wat nu? HEILOO-2000 blijft zich volledig committeren aan de aanleg van de aansluiting A9. Wij zijn van mening dat de inwoners en ondernemers gebaat zijn bij deze aansluiting. Daar hebben de burgers van Heiloo telkenmale met grote meerderheid voor gestemd en wij vinden het onze verplichting dit ook te realiseren. Het verkeersprobleem binnen het dorp blijft relevant en zal ook verder groeien. De aansluiting A9 speelt hier een essentiële en ontlastende rol in. Vervelend is echter dat wij waar nodig elementen moeten overdoen. Updaten, in procedure brengen en daar aanvullend of vervangend onderzoek voor laten doen. U zult begrijpen dat deze procedures extra doorlooptijd met zich brengen, maar wat moet, dat moet. Ze werkt het nu eenmaal. Daarnaast zal het onvermijdelijk blijken dat de kosten, alleen al vanwege de uitloop, weer zullen stijgen. Dus ook daarover zal met de Gemeenteraad opnieuw worden gediscussieerd. Kortom, het gaat langer duren, het gaat duurder worden en de toegevoegde waarde wordt er niet groter op. Stoppen is overigens geen reële optie. Heiloo kan de verkeersdruk straks gewoon niet aan en dan staat het stikstofprobleem bij iedereen in de straat.  Onze hoop is momenteel gericht op de landelijke en provinciale politiek. Zij zijn degenen die met een (deel)oplossing moeten komen voor de stikstofproblematiek. Hopelijk slagen ze daar op korte termijn in.  Samen met de coalitiepartners blijven wij ons inzetten om de aansluiting voor onze inwoners en ondernemers zo snel mogelijk te realiseren. Namens fractie HEILOO-2000    

Recommended Posts