Uitkijkpost Corrie Konijn

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

Raadslid in beeld Corrie Konijn
Fractievoorzitter HEILOO-2000

1.Wie ben je in 5 of 10 steekwoorden?

Als ik af ga op wat anderen zeggen; dorpsmens, optimistische realist, oplossingsgericht, sociaal.

2. Wat wil je voor Heiloo bereiken?

HEILOO-2000 heeft al veel kunnen bereiken. Ondanks de stevige bezuinigingen zijn er geen verenigingen of instellingen gesneuveld. Persoonlijk ben ik erg blij dat de BUKBUK weer nieuw leven wordt ingeblazen. Het is heel belangrijk dat de jeugd een vaste plek heeft en die nu weer krijgt.

Nu het woonwensenonderzoek er ligt willen wij aan de hand daarvan woningen bouwen in Zandzoom. Per perceel kijken wat er nodig is en maatwerk leveren. Daarbij nadrukkelijk sociale huur realiseren, maar ook woningen in het midden- en dure segment.

Hoe wil je dat realiseren?

Ten eerste graag een wat meer holistische benadering, we blijven vaak in het hier-en-nu hangen, terwijl we het hebben over de toekomst van het dorp.

Daarnaast grip houden op wat wij met de coalitiepartners hebben bereikt en vernieuwingen realiseren waar dat nodig is.

Ook diegenen die niet overtuigd zijn, of niet te overtuigen zijn van de nut en noodzaak van bijvoorbeeld de afslag A9 of veranderingen in het dorp, trachten mee te nemen in de besluitvorming. Het is immers veel makkelijker ergens tegen te zijn, dan ergens voor te staan.

Vrijwillige Ouderenadviseurs integreren bij elk keukentafelgesprek met een WMO-consulent. Dat heeft grote toegevoegde waarde en herkenbaarheid bij de ouderen. Hiervoor dienen afspraken te worden gemaakt met de zorgverleners en het sociaal team.

Heb je een mooi voorbeeld van een resultaat dat jouw fractie heeft bereikt?

De ambtelijke fusie van BUCH zorgt enerzijds voor een expertisevergroting en anderzijds voor een risicoverkleining. Meer slagkracht en minder kwetsbaarheid. Maar zo kunnen we ook een zelfstandig Heiloo behouden, waarbij we onze eigen Couleur Locale invullen, zonder inmenging van buitenaf. Dat is voor HEILOO-2000 altijd het streven geweest!

Wat wil je verder nog delen met de inwoners van Heiloo?

Dat HEILOO-2000 bijna 50 jaar bestaat. Je kunt zo lang bestaan als je relevant bent voor de gemeenschap. Met een goed team om ons heen en een groot netwerk in het dorp. Weet wat er leeft! Wat dat betreft is HEILOO-2000 niet alleen vóór, maar ook ván de Heilooërs. Bovendien zijn vele oudgedienden van HEILOO-2000 altijd betrokken. Deze ‘éminence grises’ doen uitstekend werk, ze zijn onmisbaar voor ons. Overigens niet te verwarren met eerbiedwaardige grijsaards Velen doen nog vrijwilligerswerk en staan dus, net als wij, met “de benen op de werkvloer”.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row]

Recommended Posts