Toelichting Collegeprogramma 2022 – 2026

Geacht college, mede raadsleden en belangstellenden.

 

Wij zijn blij dat het collegeprogramma een feit is en dat we voortgang kunnen gaan maken met  de afslag A9, ja, die moet er echt eens een keertje komen… woningen in Zandzoom, het wordt hoog tijd dat daar een schop in de grond gaat…het verkeersplan, laten we eindelijk een knoop hierover doorhakken…, en het groenbeleidsplan…immers ons groen is eerder kostbaar dan een kostenpost.

Geacht college, aan uitdagingen geen gebrek dachten wij zo.

 

Voor ons ligt derhalve een zogeheten beleidsarme kadernota 2023. En voor we op de inhoud verder gaan, willen wij natuurlijk eerst het college en de betrokken ambtenaren hiervoor bedanken. Het is een bijzondere situatie deze kadernota, zo vlak na de verkiezingen en formatie, van een college dat zich nog in de wittebroodsweken bevindt, te ontvangen. Het is nog even ‘work in process’ maar liever zouden we willen zeggen ‘work in progress’

 

Niettemin kijken wij uit naar de tweede helft van dit jaar waar we zaken in gang gaan zetten waar we al jaren van dromen. Zoals naast de eerder genoemde A9 en Zandzoom ook het ontwikkelen van inbrei locaties tot en met het fiets parkeren bij het station. Maar laten we hierbij niet vergeten dat kwaliteit doorgaans vóór snelheid gaat.

 

Wij zijn natuurlijk positief over de financiële ontwikkelingen welke nu een ander beeld laten zien dan eerder gevreesd werd. De komende jaren zien er wat dat betreft ietsje beter uit maar dit uitstel van korting vanuit het rijk, wordt naar ons gevoel geen afstel. Laten we daarom prudent zijn en blijven qua inkomsten en uitgaven.

 

Ook al is dit een kadernota, wij zijn vooralsnog terughoudend met het aangeven van duidelijke financiële kaders aangezien het collegeprogramma nog vertaald moet worden in een uitvoeringsprogramma. Zonder uitvoeringsprogramma is het lastig aan te geven waar prioriteiten en zwaartepunten moeten komen te liggen, nietwaar? En het is mede onze keuze geweest een collegeprogramma op hoofdlijnen samen te stellen waarvan de invulling ofwel  het “hoe”” ingevuld gaat  worden door het college als ook de raad. Wij kijken reikhalzend uit naar dit uitvoeringsplan en… zoals u wellicht vermoed, wanneer kunnen wij het eerste concept verwachten?

 

Toch willen wij enkele punten uit de kadernota kort aanstippen:

Wij begrijpen dat de richtlijn voor indexatie van onder andere subsidies 2,4 % is. Dat is een landelijk gegeven vanuit de consumentenprijsindex. Echter, de wereld om ons heen is momenteel noch een financiële of politieke stabiele omgeving. Wat betekent het als de inflatie weer net zo tekeergaat als het afgelopen halfjaar? Welke risico’s lopen onze burgers, onze subsidie afnemers en wij als gemeente dan?

Wij weten, voorspellen is moeilijk…, en al helemaal waar het de toekomst betreft… maar wij zouden wel graag zien dat we met de kennis en ervaring van het afgelopen halfjaar ook iets van een risicoanalyse en eventuele beheersmaatregelen zouden opstellen. Niemand houdt van doom scenario’s, wij ook niet, maar we kunnen ons er wel een beetje beter op voorbereiden.

 

Ander punt, wij hadden het financiële voordeel, door de vertraging van de uitvoering van de tweede sporthal liever niet gezien. Het klinkt ook een beetje raar om iets dat wat de gemeente wel zou doen maar nog niet heeft gedaan, als voordeel aan te geven. Een voordeel voor wie dan? Maar ook de uitvoering van “De Spot” duurt naar onze mening veel te lang. Wanneer verwacht u nu dat beide uitgevoerd gaan worden?

Voor de jeugdzorg krijgen we ook iets meer, ook dat zouden wij geen voordeel durven noemen, maar goed, vooruit dan, een meevaller, maar er wordt door het rijk ook gesproken over toekomstige besparingen die dan gerealiseerd zouden moeten worden, echter, zonder kaders aan te geven. Dat maakt het eerder zorgelijk dan hoopvol. Dus laten we snel kijken naar hoe achterstanden ingelopen kunnen worden maar tegelijkertijd hoe we ons deel van de toekomst van de jeugdzorg in Heiloo gaan vormgeven.

 

Om bij de Buch met d.v.o.’s te gaan werken juichen wij toe, dan komen gemaakte kosten daar waar zij horen en maakt het vele BUCH werk een stukje transparanter.

Geacht college, mogen wij ervan uitgaan dat dit per 1 januari aanstaande werkelijk geëffectueerd gaat worden?

 

De gemeente heeft het oude Rabobank pand aangeschaft, deze kosten staan opgenomen, maar de mogelijke plannen c.q. indicatieve opbrengsten van de huidige locatie worden hier nog niet vermeld. Wij denken dat het goed is de onderbouwde business case, het conceptplan en de planning van de nieuwe locatie op korte termijn binnen de raad te bespreken zodat wij een integraler beeld hebben van deze toch wel belangrijke stap.  Kunt u dat toezeggen? Houdt u rekening bij de plannen van ons nieuwe gemeentehuis voor een goede toegankelijkheid voor al onze inwoners?

De aanname van 100 woningen bij de Onroerendzaak belasting vinden wij een mooi en haalbaar uitgangspunt voor dit jaar al vinden wij het eigenlijk veel belangrijker dat er gewoon woningen gebouwd worden. Laten we hopen dat dit getal bij een volgende kadernota iets ambitieuzer gesteld kan worden.

 

De 12,3 % indexatie bij riool en openbare verlichting en straten doet onze wenkbrauwen optrekken. Dat energieprijzen omhoog zijn geschoten hebben we allemaal kunnen merken in onze portemonnee. Maar om dan maar de indexatie simpelweg structureel met ruim 12% te verhogen komt op ons als een te gemakkelijke oplossing over. Het lijkt ons een beter idee te gaan kijken hoe de gemeente de komende jaren haar energiebehoefte gaat managen. Wij hebben binnen onze gemeentegrenzen een paar partijen die alleszins bereid zijn te helpen.

 

Extra corona maatregelen van euro 384.000,= is hier dekking voor vanuit het rijk?

Wij zijn mede indiener van de motie “versnelling uitvoering collegeprogramma” welke straks door D’66 ingeleid zal worden.

 

U ziet, geacht college, een paar punten, klein en groot, rijp en groen, er zijn de nodige zaken die u mee kunt nemen of kunt accentueren in uw uitvoeringsprogramma. En ik vermoed dat onze raadscollega’s hier ook nog wel hun bijdrage zullen gaan leveren. Tot zover.

 

 

Namens Heiloo-2000

Linda Veerbeek