Stabiliteit, voortgang en draagvlak.

HEILOO-2000, VVD en CDA richten zich op voortzetting van de succesvolle coalitie van de afgelopen vier jaar, maar willen tevens ruimte voor inbreng bieden teneinde de grote thema’s in de komende periode aan te pakken.
“De verkiezingsuitslag, het bestendigde vertrouwen en de prettige en constructieve samenwerking in de afgelopen periode zijn daarbij de belangrijkste overwegingen. Daarnaast zijn er veel inhoudelijke overeenkomsten”, aldus Fred Dellemijn, Rob Opdam en Elly Beens, de huidige wethouders en lijsttrekkers.
De komende jaren staan er belangrijke onderwerpen op de gemeentelijke agenda, zoals de implementatie van de nieuwe Omgevingswet, het sociaal domein, de uitvoering van het verkeersplan, groei van woningbouw en een verdere verduurzaming (inclusief de energietransitie).
HEILOO-2000, VVD en CDA hebben daarom het voornemen een zo breed mogelijk gedragen collegeprogramma op te stellen. “De afgelopen periode was er vaak sprake van felle confrontatie, terwijl de standpunten in veel gevallen niet eens zo heel ver uit elkaar lagen”, vervolgt Dellemijn, “om die reden willen wij alle politieke partijen de ruimte bieden hun inbreng te geven, want uiteindelijk moeten de overeenkomsten leidend zijn en niet de tegenstellingen”.
“Het vooraf creëren van overeenstemming en draagvlak werkt vaak beter”, aldus de coalitiegenoten. “Hiertoe willen wij snel onze ambities presenteren en de overige partijen in de Raad vragen om hun inbreng. Voorafgaand daaraan willen wij ook een aantal maatschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld Heiloo Energie, consulteren. Hun inhoudelijke kennis en inbreng zien wij eveneens als zeer waardevol”.
De nieuwe coalitie streeft ernaar het brede collegeprogramma in de raadsvergadering van 14 mei te presenteren.

Recommended Posts