Raadslid in beeld, Jan Valkering

Wie ben je in 5 tot 15 steekwoorden?

In het team van HEILOO-2000 beziet men mij als Inventief,

creatief, bemiddelaar, nuchter en zakelijk, realist, optimist,

aversie tegen betutteling, organisator, houdt van korte lijnen.

 

Wat wil je voor Heiloo betekenen?

Duurzame zelfstandigheid van Heiloo staat bij mij hoog

in het vaandel. Behoeden dat Heiloo wordt ondergesneeuwd

onder regio verbanden waardoor lokale faciliteiten zouden

kunnen verdwijnen. Ik wil voorkomen dat de burocratie de boventoon

gaat voeren en kontakt met inwoners verloren gaat door de

ambtelijk BUCH samenwerking.

 

Wat wil je bereiken?

Dat de inwoners van Heiloo blijvend voor elk vraagstuk bij

HEILOO-2000 terecht kunnen. Door haar lokaal werkende

doelstelling kan zij optimaal voor de inwoners veel betekenen.

 

Bewaren van de “couleur locale”. Dus samenwerking met regio

gemeenten aanspreekbaar maar ik ben kritisch als dit betekend

dat we de eigen regie binnen onze gemeente daardoor verliezen.

Streven naar beperken van regelgeving en  meer vrijheid van

handelen voor inwoners en ondernemers.

 

Kleine problemen door inwoners zelfstandig laten oplossen in

gezamenlijk overleg zonder de gemeente daar direkt mee te belasten.

Een sterk ondernemersklimaat creëren wat voor zowel ondernemers als

inwoners gunstig is en een positieve stimulans voor de werkgelegenheid is.

 

Handhaven van het vrij parkeren in Heiloo. Behoud afvalbrengplaats

bij de BOR. Evenwichtig woningaanbod voor inwoners in alle categoriën.

Continuering van het voortreffelijke sport- en recreatie klimaat in Heiloo.

Hoe moeilijk ook, het helpen oplossen van alle verkeerstechnische

vraagstukken.

 

Wat is een mooi voorbeeld van de resultaten welke door de fractie zijn bereikt.

Het zijn er velen maar enkele voorbeelden :

Referentie verordening waarvoor vele jaren door HEILOO-2000 is gevochten.

Tevens de hondenbelasting afbouwend naar een 0-tarief.

Meegewerkt aan een vakkundig voortbestaan van Het Baafje.

Behoud van het Trefpunt, de Muziekschool en werken aan nieuwe opzet van

Buk Buk en de Beun. Ondanks de noodzakelijke bezuinigingen, waaronder o.a.

het snijden in de groenvoorziening, toch het groene karakter van Heiloo weten

te behouden.

 

HEILOO-2000 heeft zich herschikt na het vertrek van 3 raadsleden, wegens hun

misplaatst en eigenzinnig gedrag, waarmee de rust binnen de partij is teruggekeerd.

Momenteel beschikken we over een enthousiast en positief team met zeer vakkundige

en bezielende fractie- en raadsleden op een breed gebied. Het is werkelijk een genot

om daarmee doeltreffend en prettig te kunnen en mogen samenwerken om de

belangen van de inwoners optimaal te kunnen behartigen.

Recommended Posts