Voor optimaal gebruik van de website raden wij u aan Chrome of Firefox te gebruiken.

Ik snap het

Blog

14 mrt

Commissie Bestuurlijke Zaken 12 maart 2019

De Commissie Bestuurlijke zaken van dinsdag 12 maart kende een korte agenda 1) Herziening Gemeenschappelijke Regeling Vuil Verbrandingsinstallatie (VVI) 2) Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Recreatiegebied Alkmaarder – en Uitgeestermeer              (RAUM) 3) Verantwoording besteding fractiebijdragen over 2018 en voorschot 2019 4) Instructie voor de griffier van de gemeente Heiloo De onderwerpen 1, 2, en 4 waren vnl. procedurele zaken waaraan voor ons weinig aan toe was te voegen en waarmee dus akkoord werd gegaan. Over onderdeel 3 het...

05 mrt

Gemeenteraad 4 maart 2019 Subsidie Trefpunt

Verhoging subsidie plafond Stichting Welzijn Heiloo ten behoeve van het jongerenwerk. Dank U voorzitter, Allereerst willen wij onze waardering uitspreken over de inspanningen die door Stichting Trefpunt Heiloo worden gedaan om de subsidie te verkrijgen waar zij recht op denken te hebben.  Een goed bestuurder doet dat, sterker nog dat moeten zij ook doen en dat is voor onze fractie dan ook geen enkel probleem. Dat neemt niet weg dat onze fractie kritisch meekijkt naar de aanvragen, zeker als het gaat om een...

05 mrt

Gemeenteraad 4 maart 2019 Drivingrange Golfbaan

Vaststellen bestemmingsplan Drivingrange Golfbaan. Voor HEILOO-2000 was het Raadsvoorstel al een Hamerstuk, maar onderstaande stemverklaring vonden wij noodzakelijk. Voorzitter, De ergernis groeit t.a.v. het feit dat alle voornemens en besluiten die direct of indirect een relatie hebben met de nieuwe afslag A9, getracht getorpedeerd te worden door GBH. Dit is niet het gedrag van een politieke partij binnen een democratisch stelsel, maar heeft inmiddels de vorm gekregen van een actiegroep die tegen is om tegen te zijn. En bereid is daarvoor alle middelen aan...

15 feb

Commissie Openbare Ruimte 13-02-2019

In de commissie openbare ruimte van 13 februari stonden twee agendapunten ter discussie. Het eerste agendapunt betrof een bestemming wijziging voor de Drivingrange golfbaan in Heiloo. Alle partijen vonden dit een hamerstuk op Gemeentebelangen Heiloo na. Deze laatste snapt het belang van de aanwezigheid van een golfclub niet.  De bestemming wijziging werd verder door alle andere partijen akkoord bevonden. Het  tweede onderwerp was een bespreeknotie van GBH over de luchtkwaliteit in Heiloo. De bespreeknotitie was slecht...

15 feb

Commissie Bestuurlijke Zaken 12-02-2019

  Er stonden slechts 2 punten op de agenda, 1. Reglement van orde voor de gemeente Heiloo, verordening raadscommissies gemeente Heiloo en Verordening Auditcommissie Heiloo 2. Verantwoording besteding fractiebijdrage over 2018 en voorschot over 2019 Inzake punt 1 stelde Heiloo Lokaal voor de aanpassingen die indertijd zijn gedaan als een raadslid of meerdere raadsleden zich tijdens een raadsperiode afsplitsten van hun oorspronkelijke partij en onder eigen vlag, doorgaan als raadslid weer ongedaan te maken. Deze aanpassingen kwamen neer op minder faciliteiten. D66 stelde...

14 feb

Commissie Maatschappelijke Zaken Subsidie Jongerenwerk 14-02-2019

Stichting Trefpunt Jongerenwerk. Waar Algemeen en Ambulant Jongerenwerk een vast programma aanbiedt, zorgt Projecten en Experimenten voor een vrije ruimte, waardoor Stichting Trefpunt Jongeren vraaggericht kan handelen. Jongeren vormen een dynamische doelgroep binnen de samenleving. Aansluiten bij deze doelgroep vraagt om een dynamische werkwijze. Zij innoveren door snel in te spelen op behoeften en trends onder de doelgroep. Stichting Trefpunt Jongeren zet samen met de doelgroep en betrokken partijen nieuwe projecten op waarmee het bereik onder jongeren wordt vergroot en preventief handelen wordt versterkt. Hierdoor bewegen...

14 feb

Jongeren adviseren gemeenten BUCH

PERSBERICHT 13 februari 2019 Speaking Mindsjongeren adviseren gemeenten over sport en bewegen Op 4 februari heeft de slotbijeenkomst van het tweede Speaking Minds project plaats gevonden in de Raadszaal van de gemeente Castricum. Tijdens deze bijeenkomst hebben jongeren van het Horizon College Alkmaar een presentatie en hún adviezen gegeven over sport en bewegen. De toehoorders waren wethouders van het domein SamenLeven in Bergen, Uitgeest,...

10 dec

Commissie Openbare Ruimte

In de commissie openbare ruimte van november werd naast de gebruikelijke agenda onderwerpen ook twee inrichtingsplannen besproken. Te weten; de Westerweg 340- 342 en het Hof van Sombroek, beide mooie inrichtingsplannen. Tevens vragen wij ons wel af waarom al deze plannen langs de commissie en de raad moeten. Van oorsprong is dit een college verantwoording. De Portefeuillehouder heeft aangegeven...

08 dec

Commissie Bestuurlijke Zaken

Er kwamen 5 Raadsvoorstellen aan de orde en 2 Bespreeknotities Highlights: 1) De begroting van de GGD 2019 is in het Algemeen Bestuur niet vastgesteld en als conceptbegroting naar de provincie gestuurd. 2) Uit de veiligheidsmonitor 2017 blijkt dat onze inwoners zich veilig voelen, uitgedrukt met een cijfer van 7.6. Het streven is 7.8 in 2021. 3) Ons wagenpark wordt het de BUCH wagenpark met het oog op een aanzienlijke efficiency voordeel. Het uiterlijk van het wagenpark zal op den duur wijzigen en is...

13 nov

Motie Kinderpardon aangenomen in de Gemeenteraad

Waarom een Kinderpardon? Iedere gemeente in Nederland heeft een brief gekregen van Unicef om op te roepen tot een kinderpardon.   HEILOO-2000 heeft  het initiatief genomen voor deze motie, D66 heeft zich hierbij aangesloten en is dus mede-indiener van deze motie, daar zijn we blij mee. Als lokale partij hebben wij geen kanalen naar Den Haag en daarom is deze motie een mogelijkheid om als lokale partij toch een signaal naar de overheid af te geven.   Al meer dan vijf jaar wonen ongeveer 400 kinderen...