Raad 10 juli 2017 Motie van Wantrouwen

Inbreng HEILOO-2000 Raad 10 juli 2017.

MOTIE VAN WANTROUWEN NCPN, puur en alleen om weer eens de krant te halen, aldus Konijn.

“HEILOO-2000 vond de motie een onzin motie en van financieel wanbeleid is geen sprake, zoals Gomes stelt in de motie.

De Provincie controleert de gemeente en heeft bij brief van 21 juni 2017 geschreven dat de meerjarenbegroting van Heiloo structureel en reëel in evenwicht is.

De heer Gomes en de oppositie hebben geen enkele bijdrage geleverd aan het meegeven van kaders voor de kadernota op 3 juli 2017, neen, alleen roeptoeteren dat het allemaal miljoenen
gaat kosten.

Zowel D66 en de PvdA hebben in een vorig College gevochten als leeuwen voor het realiseren van woningbouw, aansluiting A9, ondertunneling spoor en dat ze dan kennelijk altijd hebben gedacht dat het gratis was.
Hoe naïef kan de oppositie zijn?

NCPN heeft overal commentaar op, zo ook bij de totstandkoming van Verkeersplannen.

Dit College moet inderdaad wel eens corrigeren wat de vorige wethouder van Verkeer van de PvdA heeft laten liggen.

D66 en PvdA hebben Provinciaal op 10 juli 2017 ingestemd met een extra bedrag van 1.5 miljoen euro om de afslag te realiseren.”

 

Recommended Posts