Ondertunneling Vennewatersweg Raad 10 oktober

Voorzitter,

De ondertunneling was voor de meeste partijen en ook voor HEILOO-2000 een hamerstuk.

HEILOO-2000 vindt het belangrijk dat de communicatie met de inwoners en aanwonenden voorop staat.
Er gehandhaafd wordt tijdens de aanleg als blijkt dat er op een andere lokatie problemen zijn en dat er wordt gewerkt aan een nota LED-verlichting.

Deze toezeggingen van de PH in de Commissie zal HEILOO-2000 nauwkeurig volgen.

Ook de opmerking dat het project past in de begroting en meerjarenperspectief is voor ons aanleiding om in te stemmen en wij vertrouwen erop dat de uitvoering adequaat geschiedt.

Voor HEILOO-2000 dient de tunnel er te komen, het lost het probleem op van stagnerende elementen zoals straks het spoorboekloos rijden en waardoor een gemiddelde wachttijd voor de spoorbomen optreedt van misschien wel meer dan 30 minuten per uur.

De motie van HLokaal om de fietsbrug te schrappen steunen wij niet.
Op het totaalbedrag vinden wij de besparing van 85.000 euro niet in verhouding staan.
Daarenboven gaat de veiligheid van de fietsende schoolkinderen voor en dat vinden wij belangrijker dan de brug te schrappen.

Uit onderzoek fietsersgedrag zoals dat ook werd uitgelegd bij de inloopavond komt de fietsersbrug over de Vennewatersweg als positief naar voren.

Corrie Konijn

Fractievoorzitter

Recommended Posts