Voor optimaal gebruik van de website raden wij u aan Chrome of Firefox te gebruiken.

Ik snap het

Blog

HEILOO-2000 voor, door en met u.

04jul

Algemene Beschouwingen Kadernota en Jaarrekening 2017

                                  Jaarrekening 2017 Voorzitter, Collega Raadsleden, Collegeleden, belangstellenden op de publieke tribune, luisteraars van Beat FM en niet te vergeten de vertegenwoordigers van de Pers. Allereerst dankt HEILOO-2000 al diegene die zich hebben ingespannen voor de totstandkoming van voorliggende stukken.  De Raadsinformatieavond waar de jaarrekening werd toegelicht heeft HEILOO-2000 als prettig ervaren. Alhoewel het niet voor iedereen duidelijk was dat de kosten van de aansluiting A9...

15mei

Fred Dellemijn geïnstalleerd als wethouder in de Gemeenteraad van 14 mei

Onze fractie, de leden en het bestuur van HEILOO-2000 zijn zeer verheugd dat de heer Dellemijn zich beschikbaar heeft gesteld voor een volgende periode als wethouder in onze gemeente. De heer Dellemijn heeft zich de afgelopen periode uitstekend gemanifesteerd. Heeft hard gewerkt om onze ambities en doelstellingen te verwezenlijken tezamen met de overige collegeleden. Met een humoristische inslag, maar altijd hardwerkend en in samenspraak heeft de heer Dellemijn moeilijke dossiers opgepakt en zo ook de veranderopgave accommodatiebeleid nagenoeg tot een goed einde...

15mei

Coalitie mag door van Gemeenteraad, inbreng Heiloo-2000

Meneer de Voorzitter,  Voor U ligt een coalititieovereenkomst met als titel “Met Elkaar” hierin hebben VVD, CDA en HEILOO-2000 afspraken gemaakt voor de volgende bestuursperiode (2018-2022). Wat zijn nu de elementen geweest om voortgang van deze coalitie na te streven? Gelet op de uitslag van de verkiezingen waren er minimaal 3 partijen nodig voor een meerderheidscoalitie. Op uitnodiging van HEILOO-2000 zijn de coalitiepartners van de periode 2014-2018 kort na de verkiezingen bijeen gekomen. De verkiezingsuitslag is doorgenomen. HEILOO-2000, VVD en CDA hadden de nadrukkelijke...

05mei

Coalitieovereenkomst HEILOO-2000 VVD en CDA

  Coalitieovereenkomst “MET ELKAAR!” 2018-2022 HEILOO-2000, VVD en CDA hebben bij de coalitie-overeenkomst dankbaar gebruik gemaakt van de inbreng van een aantal maatschappelijke organisaties en hebben deze overeenkomst de titel “Met Elkaar!” meegegeven. Bijgaande coalitie-overeenkomst is na een inleiding opgebouwd rondom verschillende thema’s: Duurzaamheid, Wonen en Leefomgeving, Verkeer en Vervoer, Zorg en Ondersteuning op maat, Voorzieningen, Ondernemen, Financiën en Communicatie en Samenspel. De volgende maatschappelijke organisaties en personen hebben bijgedragen aan de coalitie-overeenkomst: Verkeerscommissie, Woningmakers, Dorien Kotterman, Rolf Ouwejan, Landgoed Willibrordus, Sport Service Langedijk, Sportraad,...

Rob Levie
21apr

Commissie Bestuurlijke Zaken

Henk-Jan den Ouden schreef in de Alkmaarsche Courant van 19 april over de BUCH het volgende: Nog geen oordeel van politiek Heiloo Diep verdeeld over BUCH Heiloo* De politiek in Heiloo kon het dinsdagavond niet over eens worden over de extra bijdrage die van de gemeente wordt gevraagd van de BUCH  De commissie bestuurlijke zaken werd gevraagd een visie op het voorstel van het college: te kiezen voor een verbeterplan voor de werkorganisatie BUCH, die de ambtelijke diensten voor de vier aangesloten gemeenten verzorgt. De commissie, bestaande uit leden van alle...

04apr

Knotwilgen aan de Hoogeweg

Het straatbeeld van de Heerenweg wordt doorgezet in de Hoogeweg. De knotwilgen worden vervangen door een variatie aan bomen die op de strandwal voorkwamen en die in het beeld van de straat passen. Voor vleermuizen wordt het dan weer een aantrekkelijke migratieroute. Vanwege een korte restlevensduur van enkele knotwilgen, de locatie waar ze staan, het jaarlijks terugkerend snoeionderhoud en het ontstaan van onherstelbare wortelschade bij de aanleg van het voetpad en de aanleg van een nieuw riool dat ook het hemelwater...

26mrt

Stabiliteit, voortgang en draagvlak.

HEILOO-2000, VVD en CDA richten zich op voortzetting van de succesvolle coalitie van de afgelopen vier jaar, maar willen tevens ruimte voor inbreng bieden teneinde de grote thema’s in de komende periode aan te pakken. “De verkiezingsuitslag, het bestendigde vertrouwen en de prettige en constructieve samenwerking in de afgelopen periode zijn daarbij de belangrijkste overwegingen. Daarnaast zijn er veel inhoudelijke overeenkomsten”, aldus Fred Dellemijn, Rob Opdam en Elly Beens, de huidige wethouders en lijsttrekkers. De komende jaren staan er belangrijke onderwerpen op...

06mrt

Verkeersplan in de Raad vastgesteld

Voorzitter, Het Verkeersplan dat nu voorligt is voor HEILOO-2000 geen eindpunt, maar een goed vertrekpunt om Heiloo ook in de toekomst bereikbaar te houden. “De gezamenlijke bewonersgroepen, de vertegenwoordigers van ondernemers en winkeliersverenigingen en andere belanghebbenden zitten op een lijn, aldus een inspreker in de Commissie Openbare Ruimte. HEILOO-2000 is blij te lezen in de inbreng van de bewonersgroepen dat ook zij nu van mening zijn om zo snel mogelijk van start te gaan met de invulling van de creatieve fase van het...

02feb

Bereikbaarheid gaat voor ons verder dan mobiliteit en verkeer.

  HEILOO-2000 ziet bij bereikbaarheid ook ruimte voor ambities. Fietsers krijgen een hoofdrol in het nieuwe verkeersbeleid maar ook de wandelaar wordt goed bediend. Een extra busverbinding wordt onderzocht en het openbaar vervoer blijft zo aantrekkelijk mogelijk. Voor de auto laten de te nemen verkeersmaatregelen nog even op zich wachten. Dit zijn de belangrijkste punten uit het nieuwe ‘Verkeersbeleid Heiloo 2018-2030’ dat de commissie Openbare Ruimte op 14 februari bespreekt. Van 14 juni tot 26 juli 2017 konden inwoners van Heiloo reageren op...

02feb

62% Sociale Woningbouw

Wethouder Fred Dellemijn en directeur Arnold Henselmans van Henselmans Bouw en Ontwikkeling hebben hun handtekening gezet voor de bouw van 12 woningen en 4 vrije kavels bij de Westerweg. ‘Wethouder Dellemijn is verheugd over dit mooie plan van 4 kavels en 12 woningen, met meerdere woningen in de sociale sector’’. Directeur de heer A. Henselmans : ‘’Fijn om te zien dat wij in aanvulling op Oostweide en fase 1 Zuiderloo een nieuw project in de mooie gemeente Heiloo kunnen realiseren’’. Henselmans ontwikkelt 12...