Voor optimaal gebruik van de website raden wij u aan Chrome of Firefox te gebruiken.

Ik snap het

Blog

HEILOO-2000 voor, door en met u.

04apr

Knotwilgen aan de Hoogeweg

Het straatbeeld van de Heerenweg wordt doorgezet in de Hoogeweg. De knotwilgen worden vervangen door een variatie aan bomen die op de strandwal voorkwamen en die in het beeld van de straat passen. Voor vleermuizen wordt het dan weer een aantrekkelijke migratieroute. Vanwege een korte restlevensduur van enkele knotwilgen, de locatie waar ze staan, het jaarlijks terugkerend snoeionderhoud en het ontstaan van onherstelbare wortelschade bij de aanleg van het voetpad en de aanleg van een nieuw riool dat ook het hemelwater...

26mrt

Stabiliteit, voortgang en draagvlak.

HEILOO-2000, VVD en CDA richten zich op voortzetting van de succesvolle coalitie van de afgelopen vier jaar, maar willen tevens ruimte voor inbreng bieden teneinde de grote thema’s in de komende periode aan te pakken. “De verkiezingsuitslag, het bestendigde vertrouwen en de prettige en constructieve samenwerking in de afgelopen periode zijn daarbij de belangrijkste overwegingen. Daarnaast zijn er veel inhoudelijke overeenkomsten”, aldus Fred Dellemijn, Rob Opdam en Elly Beens, de huidige wethouders en lijsttrekkers. De komende jaren staan er belangrijke onderwerpen op...

06mrt

Verkeersplan in de Raad vastgesteld

Voorzitter, Het Verkeersplan dat nu voorligt is voor HEILOO-2000 geen eindpunt, maar een goed vertrekpunt om Heiloo ook in de toekomst bereikbaar te houden. “De gezamenlijke bewonersgroepen, de vertegenwoordigers van ondernemers en winkeliersverenigingen en andere belanghebbenden zitten op een lijn, aldus een inspreker in de Commissie Openbare Ruimte. HEILOO-2000 is blij te lezen in de inbreng van de bewonersgroepen dat ook zij nu van mening zijn om zo snel mogelijk van start te gaan met de invulling van de creatieve fase van het...

02feb

Bereikbaarheid gaat voor ons verder dan mobiliteit en verkeer.

  HEILOO-2000 ziet bij bereikbaarheid ook ruimte voor ambities. Fietsers krijgen een hoofdrol in het nieuwe verkeersbeleid maar ook de wandelaar wordt goed bediend. Een extra busverbinding wordt onderzocht en het openbaar vervoer blijft zo aantrekkelijk mogelijk. Voor de auto laten de te nemen verkeersmaatregelen nog even op zich wachten. Dit zijn de belangrijkste punten uit het nieuwe ‘Verkeersbeleid Heiloo 2018-2030’ dat de commissie Openbare Ruimte op 14 februari bespreekt. Van 14 juni tot 26 juli 2017 konden inwoners van Heiloo reageren op...

02feb

62% Sociale Woningbouw

Wethouder Fred Dellemijn en directeur Arnold Henselmans van Henselmans Bouw en Ontwikkeling hebben hun handtekening gezet voor de bouw van 12 woningen en 4 vrije kavels bij de Westerweg. ‘Wethouder Dellemijn is verheugd over dit mooie plan van 4 kavels en 12 woningen, met meerdere woningen in de sociale sector’’. Directeur de heer A. Henselmans : ‘’Fijn om te zien dat wij in aanvulling op Oostweide en fase 1 Zuiderloo een nieuw project in de mooie gemeente Heiloo kunnen realiseren’’. Henselmans ontwikkelt 12...

21nov

Inspirerend betoog van een pleegouder in de Commissie

In de Commissie Maatschappelijke Zaken van maandag 20 november jongstleden hield een bevlogen pleegouder een pleidooi voor het behoud van budget voor bijzondere kosten. In 2018 wordt het Zorgfonds Noord Holland, waar pleegouders een beroep op kunnen doen als zij geconfronteerd worden met bijzondere kosten, stopgezet. Er zijn momenteel 11 pleegkinderen ondergebracht in Heiloo. Zij kunnen door omstandigheden niet thuis wonen. Fantastisch natuurlijk dat er pleeggezinnen zijn die zich het lot van deze kinderen aantrekt. Chapeau! Momenteel zijn er bij Parlan nog 50 “wachtende”...

07nov

Begroting 2018 vastgesteld

Begroting 2018, Gemeenteraad 6 november 2017. Meneer de Voorzitter, collega raadsleden, portefeuillehouders, luisteraars van Beat FM en toehoorders, Het is mijn eerste behandeling Programmabegroting dus ik hoop dat dat in 10 minuten lukt, zo niet dan weet U Voorzitter waar dat aan ligt. Dank aan alle betrokkenen voor de goed leesbare en daardoor overzichtelijke begroting. Tijdens het technisch vragenuurtje werd op adequate wijze gereageerd. Ook de doorbelasting vanuit de BUCH werkorganisatie staat duidelijk weergegeven. Allereerst wil ik 3 punten aanstippen: 1. De positie van Heiloo in...

27okt

Een oude dame, een ijsvogeltje en de Gemeente Heiloo.

Een oude dame woont aan de rand van Heiloo met rond haar huis veel groen en water. Op een mooie zomerse dag zit ze in de tuin met een kopje koffie en leest een boek over de Oude Grieken. Opeens hoort ze een bijzonder getjilp en kijkt om zich heen. Daar, schuin rechts van haar, ziet ze hem zitten in de klimroos. Het is een………… Ja, wat voor een bijzondere vogel is dit? Nooit eerder gezien. Oranje borst en blauwe vleugels. Ze loopt naar binnen...

11okt

Ondertunneling Vennewatersweg Raad 10 oktober

Voorzitter, De ondertunneling was voor de meeste partijen en ook voor HEILOO-2000 een hamerstuk. HEILOO-2000 vindt het belangrijk dat de communicatie met de inwoners en aanwonenden voorop staat. Er gehandhaafd wordt tijdens de aanleg als blijkt dat er op een andere lokatie problemen zijn en dat er wordt gewerkt aan een nota LED-verlichting. Deze toezeggingen van de PH in de Commissie zal HEILOO-2000 nauwkeurig volgen. Ook de opmerking dat het project past in de begroting en meerjarenperspectief is voor ons aanleiding om in te stemmen...

11okt

Afslag A9 Inbreng HEILOO-2000

Meneer de Voorzitter, Allereerst, de insprekers aangehoord hebbende en de ingezonden brieven die HEILOO-2000 in dit dossier onder ogen heeft gekregen, hechten wij eraan om te beginnen met een korte inleiding omtrent de historie; In het Coalitieakkoord 2010-2014 gedateerd 8 juni 2010 met als titel “HEILOO in BALANS staat onder het kopje Verkeer punt 3.7. “De afslag A9 een speerpunt in samenhang van de totale planontwikkeling Zandzoom” Mede ondertekend door D66, en mede ondertekend door de PvdA. Vanaf 1997 zijn de eerste besprekingen geweest. De gemeenteraad van...