Motie Kinderpardon aangenomen in de Gemeenteraad

Waarom een Kinderpardon?

Iedere gemeente in Nederland heeft een brief gekregen van Unicef om op te roepen tot een kinderpardon.

 

HEILOO-2000 heeft  het initiatief genomen voor deze motie, D66 heeft zich hierbij aangesloten en is dus mede-indiener van deze motie, daar zijn we blij mee.

Als lokale partij hebben wij geen kanalen naar Den Haag en daarom is deze motie een mogelijkheid om als lokale partij toch een signaal naar de overheid af te geven.

 

Al meer dan vijf jaar wonen ongeveer 400 kinderen uit alle windstreken in Nederland.

Het zijn onze buren, onze klasgenoten, onze collega’s, onze teamgenoten en onze vrienden.

Hoe Nederlands zij zich ook voelen, op papier zijn ze het nog niet, en daarom dreigen ze uitgezet te worden. Iedere dag opnieuw is het de vraag of de persoon die voor de deur staat ze komt ophalen en op een vliegtuig het land uitzet. 

Dit gebeurt dagelijks en wel degelijk in het holst van de nacht ook al wordt dit ontkend door staatssecretaris Harbers. Wij vinden als fractie dat je kinderen niet de dupe moet laten worden van een situatie waarin zij buiten hun schuld om verkeren.

De indieners van deze motie maken zich sterk vanwege het humane karakter wat achter deze motie schuilt gaat. HEILOO-2000 stelt zich ook best wel de vraag of een kinderpardon op dit moment nu de juiste oplossing is voor de problemen. De tegenstanders van het kinderpardon geven vooral aan dat het kinderen betreft waarvan de ouders niet de gehele waarheid hebben verteld. Daar hebben de tegenstanders misschien wel een punt maar voor het overgrote deel van deze kinderen gaat dit niet op. Je kunt je ook afvragen waarom deze mensen de waarheid niet vertellen, of niet kunnen vertellen.

 

Maar als je je gaat verdiepen in het kind kun je alleen maar concluderen dat zij het slachtoffer zijn van niet goed functionerende wet- en regelgeving en de omstandigheden waarin zij zich bevinden. De ouders maken gebruik van het recht wat zij nu eenmaal in Nederland hebben door te procederen.

Overigens doet de overheid dit ook maar dan de andere kant op, als er een uitspraak is waaruit blijkt dat het gezin mag blijven en de overheid is het daar niet mee eens dan start ook de overheid een procedure op.

Het is daarom al ridicuul om de ouders alleen maar  de schuld te geven.

Er is een groot personeelstekort bij het IND waardoor de aanvragen veel te lang duren en het meewerkcriterium is onuitvoerbaar.

Mede door al deze zaken is het inhumaan om kinderen in onzekerheid te laten en als je er als  overheid niet uit komt de kinderen dan maar terug te sturen.

Wij vinden dan ook dat er goede wet- en regelgeving moet komen om deze situaties te minimaliseren.

Verder legt staatssecretaris Harbers de kinderrechten in deze veelal naast zich neer.

Burgemeesters en daardoor ook gemeenten  kunnen voor vele ongemakkelijke situaties komen te staan en daarmee raakt het ook de lokale politiek.

Als deze motie wordt aangenomen is het wat ons betreft aan het college hoe en met welke tekst zij namens de raad een brief sturen aan de bewindslieden.

Maar het zou fijn zijn als er nadruk wordt gelegd op het zogenaamde meewerkcriterium en dat er wordt verwezen naar de rechten van het kind.

 

Ten slotte

Heiloo is niet de enige gemeente die oproept tot een kinderpardon er zijn tot nu 81 gemeenten die het kinderpardon ondersteunen  in onze regio zijn dat:

Langedijk, Amsterdam, Hollands Kroon, Heerhugowaard, Zaanstad, Oostzaan. Heemskerk en Castricum.

Fractie HEILOO-2000

Michel Engelsman

Recommended Posts