Meeuwen overlast

Wist u dat er buurten zijn in Heiloo die overlast hebben van meeuwen.

In dit geval gaat het om het Land van Maat, deel Westerweg en de Matthijs Zonderhuisweg. Deze buurt kent veel platte daken, een ideale plek voor meeuwen om hun nesten te maken en ongestoord de eieren uit te broeden.

Als de jonge meeuwen er eenmaal zijn geeft dat veel overlast voor de omwonenden: vervuiling (vogelpoep op je te drogen hangende wasgoed) , veel gekrijs en schijnaanvallen op kinderen en ook volwassenen als ze zich bedreigd voelen.

In juli 2016 heeft een bewoner van genoemde buurt een brief geschreven naar de Raad.

Er wordt nu voortvarend aan een oplossing gewerkt door de betrokken wethouder.

Ook in Alkmaar is er overlast en het lijkt er op dat ze daar de oplossing hebben gevonden.

De reactie van de Gemeente op de gesignaleerde meeuwenoverlast is als volgt:

“Bewoners van het appartementencomplex aan de Zeeweg naast de spoorwegovergang hebben melding gemaakt van overlast door broedende meeuwen. De meeuw is een beschermde diersoort. De BOA van de gemeente heeft ter plekke geconstateerd dat het inderdaad om meeuwen gaat die nesten hebben op de platte daken van het gebouwencomplex. Hoewel het aantal nesten beperkt is wordt er overlast ervaren door krijsende en overvliegende meeuwen. De BOA Heiloo heeft de bewoners geadviseerd hoe om te gaan met deze overlast. Hij heeft ze een vlieger in de vorm van een roofvogel aanbevolen, met deze vlieger zijn op andere plaatsen met meeuwenoverlast goede resultaten behaald. Ook is het belangrijk de meeuwen niet te voeren, dat kan letterlijk gebeuren maar ook door bijvoorbeeld etensresten niet goed afgeschermd in de openbare ruimte te zetten. De gemeente benadrukt tenslotte dat het de eigen verantwoordelijkheid is van de bewoners om maatregelen te nemen maar wil graag adviseren welke maatregelen het meest effectief zijn.”

Wij hebben deze reactie besproken met de indiener van de klacht.

Rob Levie

Recommended Posts