Mantelzorgcompliment: Jonge Mantelzorgers in beeld brengen

HEILOO-2000 vindt dat het Sociaal Team ingezet moet worden om kinderen in beeld te brengen met de zorg voor een ouder, broertje of zusje. Zij verdienen ook een mantelzorgcompliment.

Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd om inzicht te krijgen in het aantal kinderen en jongeren dat opgroeit met de zorg voor een gezinslid. De cijfers lopen uiteen van 1 op 4 tot 1 op de 10 kinderen.

Dit is een speciale groep en van de jongeren tot 18 jaar verleent ruim 10% mantelzorg, zo blijkt uit rapportage’s.
Gebleken is, dat als jonge Mantelzorgers niet de ondersteuning krijgen die zij daadwerkelijk nodig hebben, deze groep op latere leeftijd eerder bij de GGZ terecht komt.

Het Sociaal Team dient actief te zijn om deze groep vergeten kinderen te inventariseren zodat deze kinderen ook een mantelzorgcompliment krijgen.

Recommended Posts