Knotwilgen aan de Hoogeweg

Het straatbeeld van de Heerenweg wordt doorgezet in de Hoogeweg. De knotwilgen worden vervangen door een variatie aan bomen die op de strandwal voorkwamen en die in het beeld van de straat passen.

Voor vleermuizen wordt het dan weer een aantrekkelijke migratieroute. Vanwege een korte restlevensduur van enkele knotwilgen, de locatie waar ze staan, het jaarlijks terugkerend snoeionderhoud en het ontstaan van onherstelbare wortelschade bij de aanleg van het voetpad en de aanleg van een nieuw riool dat ook het hemelwater opvangt, is besloten de knotwilgen te verwijderen.

De bewoners van de Hoogeweg zijn geïnformeerd per brief en op een informatieavond. Het beleid van de gemeente is dat er voor iedere boom die gekapt wordt er tenminste één nieuwe boom wordt teruggeplaatst. Dit kan niet altijd op exact dezelfde plaats zijn.

Wij houden de vinger aan de pols.

Linda Veerbeek

Recommended Posts