Is het bij u bekend?

Wist u dat het geen haar had gescheeld of het slaapfeest op de Radboudschool was niet doorgegaan.

De oudercommissie heeft in oktober 2016 toestemming gevraagd aan het college voor deze activiteit als een van de hoogtepunten van het 50 jarig bestaan van de school.

In november volgt een afwijzing van de gemeente, waarop een van de ouders contact opneemt met mij.   Ik ben verbaasd over de afwijzing en neem contact op met Hans Romeyn.

Dit initiatief heeft er toe geleid dat de eerder genomen beslissing is heroverwogen en het slaapfeest toch is doorgegaan! Waarbij wel de aantekening dat het hier om een éénmalige toestemming gaat onder strenge voorwaarden.

Volgens de betrokken ouder was het slaapfeest een daverend succes dat nog lang in het geheugen van de kinderen zal blijven voortleven.

Het resultaat van een goede samenwerking tussen de burgemeester en een raadslid!

Rob Levie

(Voormalig penningmeester Oudercommissie Radboudschool)

Recommended Posts