Inspirerend betoog van een pleegouder in de Commissie

In de Commissie Maatschappelijke Zaken van maandag 20 november jongstleden hield een bevlogen pleegouder een pleidooi voor het behoud van budget voor bijzondere kosten.

In 2018 wordt het Zorgfonds Noord Holland, waar pleegouders een beroep op kunnen doen als zij geconfronteerd worden met bijzondere kosten, stopgezet.

Er zijn momenteel 11 pleegkinderen ondergebracht in Heiloo. Zij kunnen door omstandigheden niet thuis wonen. Fantastisch natuurlijk dat er pleeggezinnen zijn die zich het lot van deze kinderen aantrekt. Chapeau!

Momenteel zijn er bij Parlan nog 50 “wachtende” kinderen, op zoek naar een pleeggezin. Parlan streeft naar 100 extra pleeggezinnen in de regio.

Het is nu aan gemeenten om te kijken of zij voor de bijzondere kosten budget vrij kunnen maken met ingang van 2018.

HEILOO-2000 strijdt voor extra budget. De portefeuillehouder heeft een toezegging gedaan om te bezien wat wij in Heiloo kunnen doen.

Wij zullen dit kritisch volgen.

Corrie Konijn

Recommended Posts