Inleiding

Inleiding

Inleiding

Heiloo staat hoog genoteerd als een van de fraaiste dorpen van Nederland. Logisch, want het is uitermate prettig wonen en leven in deze mooie, groene omgeving. Daar hebben wij in de loop der jaren zeker ons steentje aan bijgedragen, maar wat gaan wij doen om die positie minimaal te handhaven en maximaal te verbeteren? Ons vorige verkiezingsprogramma betrof een veelheid aan onderwerpen, acties en bespreekpunten. Wij hebben ervoor gekozen het meer thematisch in te richten.

Wij hanteren hiervoor een drietal thema’s:

Leefbaarheid

waarbij wij ingaan op:

* kwaliteit van leven
* welbevinden van de inwoners

Geborgenheid

waarbij wij ingaan op:

* zorg en welzijn
* veiligheid
* nodige en gewenste voorzieningen

Bereikbaarheid

waarbij wij ingaan op:

* economische facetten
* omgevings- en verkeerzaken.

Op beknopte wijze hebben wij bij elk van deze onderdelen een aantal speerpunten (concrete acties of doelstellingen), visies (meningen en uitgangspunten) en overwegingen (te agenderen zaken) geformuleerd. Natuurlijk zijn er nog veel meer zaken die in het dorp van belang zijn, maar op deze wijze denken wij een overzichtelijk, solide en met name realistisch programma voor u te hebben opgesteld. Zeker voldoende redenen om HEILOO-2000 te blijven steunen bij de komende Gemeenteraadsverkiezingen.