Skip to content

Inleiding

Onderdeel van het verkiezingsprogramma 2022-2026

 
 

U heeft het vast wel eens gehoord: “voorspellen is moeilijk, zeker waar het de toekomst betreft”.

Dat geldt ook bij een verkiezingsprogramma dat wordt geschreven voor een periode van de komende 4 jaar. Toch willen wij van HEILOO-2000 aan aantal punten benoemen die voor ons de piketpaaltjes zijn voor de komende 4 jaar. Daar hebben wij ons programma op ingericht en daaraan houden we vast.

In het najaar van 2021 hebben wij een enquête onder een aantal bewoners van ons dorp verspreid om zo hun zorgen, wensen en ideeën in kaart te kunnen brengen. Veel van die input is vertaald naar ons verkiezingsprogramma dat nu voor u ligt.

Heiloo is een prachtig dorp met een rijke historie en een eigen couleur locale. In 2020 stond Heiloo op de 12e plaats van de top 50 gemeenten van Elsevier. Al enkele jaren achtereen kruipen we plaatsjes omhoog. Daar mogen we, sterker nog, móeten we trots op zijn!

Wij willen samen met u ons weer inspannen om Heiloo mooi en schoon te houden en waar mogelijk nog mooier te maken. Wij hebben de afgelopen jaren ons best gedaan, veel bereikt en leggen ons verkiezingsprogramma hierbij aan u voor om daarmee verder te kunnen gaan.

Wij hanteren hiervoor 4 thema’s:

  • Leven
  • Wonen
  • Werken
  • Bewegen

 

En daaraan toegevoegd hebben we nog een alinea over de rol van de gemeente. Op beknopte wijze hebben wij bij elk thema diverse speerpunten, visies en overwegingen geformuleerd. Natuurlijk kunnen wij niet alle onderwerpen die belangrijk zijn hier benoemen. De toekomst en huidige ontwikkelingen hebben onzekerheden in zich, maar voor ons blijft het dorpsbelang voorop staan! Dat doen we al meer dan 50 jaar en dat onderscheidt ons van alle andere partijen.

Natuurlijk bent u ook altijd welkom om met ons in gesprek te gaan of aan een van onze acties mee te doen zoals het ophangen en onderhouden van vogelhuisjes, zwerfvuilopruimacties, kerststukjes maken voor de ouderen in ons dorp, onze paaseitjesactie en nog veel meer. Wij brengen daarmee de politiek naar de burger toe, zoals het hoort, in plaats van de achterkamertjes.