ANBI

HEILOO-2000 voor, door en met u.

ANBI-gegevens 

Heiloo 2000 staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder RSIN/fiscaal nummer ANBI 78.84.667. Giften aan dergelijke instellingen zijn fiscaal aftrekbaar. Met ingang van 1 januari 2014 moeten diverse gegevens van deze instellingen op de website vermeld staan.

Naam Heiloo 2000
KvK dossiernummer 40636871

Contactgegevens bestuur
dhr. J. Valkering
Boswinde 47
1852XG Heiloo
Tel: 072-5640300
Email: becofa@xs4all.nl

Contactgegevens fractie
Breedelaan 1
1851 MA Heiloo
Tel: 072-533 05 53
Email: info@heiloo-2000.nl

Website: www.heiloo-2000.nl
e-mailadres: info@heiloo-2000.nl

Actueel beleidsplan Vereniging Heiloo-2000:
* het actief ondersteunen van de gemeentefractie bij uitvoering van het laatste verkiezingsprogramma
* het op afstand bewaken van de uitvoering van het huidige coalitieprogramma
* het inpassen van toekomstige lokale ontwikkelingen in de fundamentele politieke uitgangspunten van Heiloo-2000 (zie beginselprogramma HEILOO-2000 op de website)

Beloningsbeleid:
* de werkzaamheden van het bestuur zijn dusdanig beperkt dat bestuursleden hun werkzaamheden zonder vergoeding verrichten
* er zijn overigens geen andere personen werkzaam binnen de vereniging

ANBI-beschikking:
* met dagtekening 21 maart 2016 heeft de Belastingdienst aan de Vereniging Heiloo-2000 de ANBI-status toegekend (zie ook onder documenten op de website)

anbi