Historische Vereniging Oud Heiloo

HEILOO-2000 steunt de extra bijdrage aan de Historische Vereniging Oud Heiloo

HEILOO-2000 heeft er altijd voor gepleit dat als bij een verhuizing van een maatschappelijke instelling transitiegeld, in dit geval €55.000,- euro nodig is, wij een voorstander zijn van een bijdrage van de gemeente.
HEILOO-2000 heeft dus ingestemd met het beschikbaar stellen van € 55.000,- ten behoeve van de verbouwing nieuwe huisvesting van Historische Vereniging Oud Heiloo (HVOV). Daarnaast heeft HEILOO-2000 waardering voor het bestuur van HVOH dat een weloverwogen en een verstandig besluit heeft genomen. Deze verhuizing zal ongetwijfeld bijdrage leveren aan de bezoekersaantallen en zal een nieuwe impuls geven aan de vereniging.
Het is voor de stichtingen en verenigingen mede door het implementeren van de maatschappelijke huur en daaraan verbonden onzekerheid al niet gemakkelijk.
Het verheugt ons zeer dat de gemeente wil bijdragen in de verbouwing van de nieuwe huisvesting van HVOH. Net zoals bij de trekkerswand in de Beun waarbij €260.000,- nodig was geeft de gemeente aan oog te hebben voor de culturele en historische waarde van Heiloo. Daar kan HEILOO-2000 natuurlijk niet op tegen zijn.

Michel Engelsman

Recommended Posts