Gemeenteraad 6 mei 2019

Kennisnemen van de Focusagenda Regio Alkmaar

We hebben het hier over regionale samenwerking. Waarom noemen we dingen niet gewoon bij de naam? Samenwerking dus tussen 7 gemeenten met de focus op Bereikbaarheid, Wonen en Energie innovatie, lees transitie. Vrij algemene onderwerpen die voor alle 7 gemeenten wel ongeveer gelijk zullen zijn. Of toch niet?

Uit het nabije verleden kennen we het samenwerkingsverband Noord Kennemerland. Helaas geen succes. Ondanks dat hierin veel tijd en geld is geïnvesteerd.

HEILOO-2000 is een groot voorstander van samenwerking maar heeft zijn twijfels bij de samenwerking tussen 7  gemeenten.

De vraag is ook wie van de 7 gemeenten zullen profiteren van deze samenwerking. De grootste? De kleinste? De regio? Niemand die het weet.

De budgetten zijn niet gering. In 2022 oplopend tot bijna 1 miljoen euro! Voor Heiloo € 70 K.

Daarnaast wordt ook melding gemaakt van zorgelijke financiële situaties in een aantal van genoemde 7 gemeenten. Dit moet weer tot bezuinigingen leiden. Lastig allemaal. Ook wordt er een stevig team gevormd die de samenwerkingsplannen ten uitvoer moeten leggen.

Kortom geen eenvoudige opgave met een onzekere afloop.

Tot slot wil ik een beroep doen op de samenstellers van de Focusagenda om het taalgebruik wat te matigen.

Ik lees: een van de meest aantrekkelijke regio’s van Nederland

– Een regio als voorbeeld voor anderen;

– Een regio die innovatie uitstraalt;

–  Een regio waar we trots op zijn, een sterk merk;

Het doet me denken aan een bekend liedje van Peter Blanker met de titel: het is moeilijk bescheiden te blijven wanneer je zo goed bent als ik.

HEILOO-2000 heeft zijn grote twijfels over deze focusagenda maar wil zijn steun niet onthouden aan dit raadsvoorstel.

Wel stellen wij als voorwaarde dat er transparante rapportages komen, per 6 maanden, over de investeringen, concrete plannen en de reeds bereikte doelen.

Als deze niet bevredigend zijn dan zal HEILOO-2000 geen fiat meer kunnen geven aan toekomstige begrotingen Regio Alkmaar.

Tot zover in 1e termijn.

Rob Levie, commissielid bestuurlijke zaken.

Recommended Posts