Gemeenteraad 4 maart 2019 Drivingrange Golfbaan

Vaststellen bestemmingsplan Drivingrange Golfbaan.

Voor HEILOO-2000 was het Raadsvoorstel al een Hamerstuk, maar onderstaande stemverklaring vonden wij noodzakelijk.

Voorzitter,

De ergernis groeit t.a.v. het feit dat alle voornemens en besluiten die direct of indirect een relatie hebben met de nieuwe afslag A9, getracht getorpedeerd te worden door GBH.

Dit is niet het gedrag van een politieke partij binnen een democratisch stelsel, maar heeft inmiddels de vorm gekregen van een actiegroep die tegen is om tegen te zijn. En bereid is daarvoor alle middelen aan te grijpen om haar zin af te dwingen.

Dat gedrag kunnen wij niet rijmen met de “frisse nieuwe” partij zoals zij zich omschrijven op hun website.

Laten we wel zijn. Besluiten die op democratische wijze in het verleden zijn genomen kan je niet op basis van een andere mening terugdraaien. Zo’n besluit staat vast, of je het er nu wel of niet mee eens bent. Dat is een van de fundamentele waardes die wij in Nederland koesteren en die willen wij niet inleveren voor een totalitaire aanpak zoals bij een aantal van onze verre oosterburen.

Maar ondanks dat de NCPN is opgegaan in GBH willen ze zich ook weer niet als linkse of communistische partij classificeren.

Heel bijzonder, maar het gedrag ergert en ik vraag me af hoe hun stemmers hier tegenaan kijken…., want leden hebben ze niet meer.

Voorzitter, het moest me even van het hart.

Goed, nu inhoudelijk over de driving-range van de golfclub.. GBH is er voor iedereen staat er regelmatig in twitter berichten te lezen, maar blijkbaar niet voor de 500 leden en de vele gasten van de golfclub. De golfclub zou opgedoekt moeten worden zoals gezegd in cie OR.

Ze vinden dat de grond opgekocht moet worden door de gemeente, om te voorkomen dat de club de grond later gaat verkopen voor woningbouw. Het spijt me mevrouw de Jong, ondanks uw suggestieve en daarmee laakbare houding, de golfclub gaat daar helemaal niet over.

Bestemmingswijzigingen worden hier in de raad besproken en besloten en niet via tendentieuze artikelen in de media. Zo werkt het binnen ons bestel, of u het nu leuk vindt of niet.

Hetzelfde geldt voor mensen die vanuit Amsterdam hier willen wonen. Dat u dat wil tegenhouden of zelfs verbieden, past misschien in een communistisch land, maar niet hier. If you can’t stand the heat, get out of the kitchen.

Voorzitter, ik wil graag afsluiten met nog een staaltje van suggestieve politiek van GBH. Aan de ene kant roept GBH dat een extra meetpunt voor de luchtkwaliteit € 5000 kost zoals besproken in cie OR, maar even later lezen we zonder enige toelichting € 50.000 op twitter.

Goed, waarheden zijn betrekkelijk in de politiek, maar uit je nek kletsen om je zin te krijgen, hoort hier echt niet thuis.

Namens de fractie van HEILOO-2000,

Linda Veerbeek, commissielid Openbare Ruimte

Recommended Posts