Gemeenschappelijke Regelingen

Woord vooraf

In de Wet Gemeenschappelijke Regelingen worden samenwerkingsverbanden geregeld tussen openbare lichamen, gemeenten, provincies en waterschappen. De wet dateert van 1984.

Bijvoorbeeld

Het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA). Hier worden gemeentelijke stukken gecentraliseerd  gearchiveerd. Ook digitaal.

De 10 deelnemende gemeenten, waaronder Heiloo, dragen de lasten van de organisatie. En daar zit natuurlijk de kern van de zaak.

Heiloo is naast het RHCA ook onderdeel van de volgende Gemeenschappelijke Regelingen:

WNK Personeelsdiensten, Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Veiligheidsregio NHN,

Regionale Uitvoeringsdienst NHN, GGD Hollands Noorden, Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar.

In totaal bedragen de kosten voor Heiloo door deelname aan deze regelingen in 2018 bijna  2.800.000 Euro

 

In de Commissie Vergadering van 20 juni heb ik hier het volgende over gezegd.

Na het bestuderen van 7 stuks Raadsvoorstellen plus de bijbehorende stukken en rapporten bekroop mij het gevoel: dit kan en moet beter. Het management is bij een aantal Gemeenschappelijke Regelingen een zorgenkindje en ook de kwaliteit van de contracten laat hier en daar te wensen over.

Onze taak is te controleren of gemeenschapsgelden op de juiste manier worden uitgegeven.

Goed dat er accountants zijn die dat met kennis van zaken voor ons controleren en adviezen geven. Maar beleidsmatig gezien nadert onze invloed tot nul. Wij geven onze zienswijzen door aan de betrokken  wethouders die dit op hun beurt weer doorgeven aan het management van zo’n Gemeenschappelijke Regeling.

Persoonlijk heb ik daar niet zo’n goede ervaring mee. Al geruime tijd hamer ik, via de wethouder er bij de RUD op het realiseren van een catalogus van RUD producten inclusief de kosten daarvan. Het is natuurlijk wel fijn als je diensten inhuurt en je weet op voorhand wat daarvan de kosten zijn. Echter: al geruime tijd lees ik in de Toezeggingenlijst dat het AB, Algemeen Bestuur, hierover nog geen standpunt heeft ingenomen. Ik voel mij hier roepende in de woestijn.

Dus wij maar betalen en op voorhand niet weten wat het kost.

Recent een bericht over een softwarestrop bij de GGD van € 487.000. De leverancier zou niet aan de wensen en afspraken hebben voldaan. HEILOO-2000 is toch uiterst benieuwd naar de inhoud van het contract dat met betrokken leverancier is gemaakt. Als we de krant mogen geloven is het contract zo gammel dat het zeer onzeker is of die € 487.000 teruggevorderd kan worden. Sterker nog de GGD heeft besloten zijn verlies te accepteren. Nooit gehoord van een prestatiecontract is dan onze conclusie.

Kortom er moet wat gebeuren willen wij vertrouwen houden in de Gemeenschappelijke Regelingen  waarvan Heiloo een onderdeel is. We moeten niet de indruk wekken dat financiële blunders altijd wel weer worden toegedekt en de gemeente weer aan het geldboompje schudt om de zaken weer recht te trekken.

Het gaat om gemeenschapsgelden die zorgvuldig en goed gecontroleerd moeten worden uitgegeven.

Rob Levie

 

Recommended Posts