Fred Dellemijn geïnstalleerd als wethouder in de Gemeenteraad van 14 mei

Fred Dellemijn

Onze fractie, de leden en het bestuur van HEILOO-2000 zijn zeer verheugd dat de heer Dellemijn zich beschikbaar heeft gesteld voor een volgende periode als wethouder in onze gemeente.

De heer Dellemijn heeft zich de afgelopen periode uitstekend gemanifesteerd. Heeft hard gewerkt om onze ambities en doelstellingen te verwezenlijken tezamen met de overige collegeleden.

Met een humoristische inslag, maar altijd hardwerkend en in samenspraak heeft de heer Dellemijn moeilijke dossiers opgepakt en zo ook de veranderopgave accommodatiebeleid nagenoeg tot een goed einde weten te brengen.

De komende jaren staan wij voor grote uitdagingen en wij zien in de heer Dellemijn iemand die deze uitdagingen met verve zal kunnen uitvoeren.

Wij zijn ervan overtuigd dat de heer Dellemijn -gelet ook op zijn ervaring- de ambities uit het zojuist besproken coalitieakkoord tezamen met de collega’s mogelijk kan en zal maken.

Rest mij nog te vermelden dat de fractie van HEILOO-2000 ook U voorzitter veel succes wenst voor de komende periode met Uw collega collegeleden.

Corrie Konijn

Recommended Posts