Extra investering in wijkverpleging

HEILOO-2000 is zeer verheugd te vernemen dat er volgend jaar 170 miljoen extra wordt uitgetrokken voor de wijkverpleging en medisch specialistische zorg aan ouderen met een kwetsbare gezondheid. Uit onderzoek is gebleken dat de budgetten nu vaak niet toereikend zijn om hoogwaardige verpleging thuis te verzorgen.

Naast meer geld deed staatssecretaris Van Rijn de belofte dat wijkverpleegkundigen gaan ervaren dat zij de ruimte krijgen om weer met trots hun vak uit te oefenen en verder te ontwikkelen.
Dit sluit aan bij de wensen van het Zilveren Pact, dat ontstond uit het manifest Waardig Ouder Worden, mede ondertekend door Van Rijn.

Als je nu niet investeert in wijkzorg, belanden nog meer ouderen in het ziekenhuis. Het aantal thuiswonende ouderen zal alleen maar toenemen.

Goed nieuws.

Corrie Konijn

Recommended Posts