Commisssie Openbare Ruimte

Op woensdag 17 oktober vond de commissie openbare ruimte plaats.

Deze keer een kortere agenda dan we het afgelopen jaar gewend waren.

Naast de gebruikelijke vaste agenda punten zoals:

  • Vaststelling van de agenda en
  • Er werd gebruik gemaakt van het inspreekrecht door een persoon
  • Vaststellen van de toezeggingen lijst.

De toezeggingenlijst is een lijst waarin de acties voor het college, per commissie, worden genoteerd en bewaakt.

Naast bovengenoemde vaste agenda punten hadden we nog twee agenda punten op de agenda staan:

– ontwerp bestemmingsplan drivingrange Heiloo
– meerjarenperspectief grondexploitaties 2018

Het aanpassen van het bestemmingsplan ten behoeve van de drivingrange is een direct gevolg van de nieuw aan te leggen  afslag A9.

Dat deze wijziging van het bestemmingsplan er zou komen was voor niemand een verrassing.

Voor Heiloo-2000 was dit dan ook een hamerstuk.

Het volgende onderwerp ging over het meerjarenperspectief grondexploitaties 2018.

Uit de voorliggende stukken bleek dat zowel Zuiderloo en Boekelermeer zich financieel positief ontwikkelen. HEILOO-2000 is hier zeer verheugd over. Voor Zandzoom vindt nog overleg plaats met de provincie om de bebouwingsdichtheid te mogen verhogen. Dit juichen wij toe!

Voor HEILOO-2000 is dit een hamerstuk.

Linda Veerbeek

Recommended Posts