Raadscommissie Openbare Ruimte ​

Raadscommissie Openbare Ruimte ​

HEILOO-2000 voor, door en met u.

 
Een raadscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeentelijke partijen en heeft tot doel de gemeenteraad te adviseren en de besluiten van de gemeenteraad voor te bereiden. Elke raadscommissie is gespecialiseerd in een aantal onderwerpen en heeft een eigen takenpakket. In Heiloo kennen wij een viertal raadscommissies; Commissie Bestuurlijke Zaken, Commissie Maatschappelijke Zaken, Commissie Openbare Ruimte en verder de Auditcommissie.

Commissie

Raadscommissie Openbare Ruimte

Advies ten aanzien van infrastructurele en ruimtelijke onderwerpen:

Michel Engelsman

Michel Engelsman

michel.engelsman@heiloo-2000.nl

Rob Hensen

(Plaatsvervanger) Rob Hensen

  • ruimtelijke ontwikkeling
  • toekomstvisie
  • volkshuisvesting
  • verkeer
  • groenbeheer
  • milieu en duurzaamheid
  • energiezaken
  • werkgelegenheid
  • toerisme
Hier komt binnenkort een nieuw item

Nog geen nieuw bericht bekend

Voorgaande verslagen en notulen

Alle voorgaande berichten vindt u hier

Een gesprek over…