Raadscommissie Maatschappelijke Zaken

Raadscommissie Maatschappelijke Zaken

HEILOO-2000 voor, door en met u.

 
Een raadscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeentelijke partijen en heeft tot doel de gemeenteraad te adviseren en de besluiten van de gemeenteraad voor te bereiden. Elke raadscommissie is gespecialiseerd in een aantal onderwerpen en heeft een eigen takenpakket. In Heiloo kennen wij een viertal raadscommissies; Commissie Bestuurlijke Zaken, Commissie Maatschappelijke Zaken, Commissie Openbare Ruimte en verder de Auditcommissie.

Commissie

Raadscommissie Maatschappelijke Zaken

Advies ten aanzien van sociaal-maatschappelijke onderwerpen:

Michel Engelsman

Michel Engelsman

Bas ten Beste

Bas den Besten

bas.denbesten@heiloo-2000.nl

 • 3 decentralisaties
 • welzijn
 • jeugdzorg
 • participatiewet
 • WMO
 • sociale zekerheid
 • volksgezondheid
 • wijkgericht werken
 • onderwijs
 • kinderopvang
 • sport- en jeugdzaken
 • cultuur
 • dierenwelzijn
 • accommodatiebeleid
Hier komt binnenkort een nieuw item

Nog geen nieuw bericht bekend

Voorgaande verslagen en notulen

Alle voorgaande berichten vindt u hier

Een gesprek over…