Raadscommissie Bestuurlijke Zaken

Raadscommissie Bestuurlijke Zaken

HEILOO-2000 voor, door en met u.

 
Een raadscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeentelijke partijen en heeft tot doel de gemeenteraad te adviseren en de besluiten van de gemeenteraad voor te bereiden. Elke raadscommissie is gespecialiseerd in een aantal onderwerpen en heeft een eigen takenpakket. In Heiloo kennen wij een viertal raadscommissies; Commissie Bestuurlijke Zaken, Commissie Maatschappelijke Zaken, Commissie Openbare Ruimte en verder de Auditcommissie.

Commissie

Raadscommissie Bestuurlijke Zaken

Advies ten aanzien van algemeen bestuurlijke, organisatie en financiële onderwerpen:

 

Rob Levie

Rob Levie

rob.levie@heiloo-2000.nl

Marc Klamer

(Plaatsvervanger) Marc Klamer

  • algemeen bestuurlijke zaken en bestuurlijke vernieuwing
  • openbare orde en (integrale) veiligheid (brandweer-politiezaken)
  • regionale samenwerking
  • personeel en organisatie
  • communicatie
  • onderzoek en statistiek
  • juridische zaken
  • financiën
  • gemeenschappelijke regelingen /verbonden partijen
  • economische zaken
Hier komt binnenkort een nieuw item

Nog geen nieuw bericht bekend

Voorgaande verslagen en notulen

Alle voorgaande berichten vindt u hier​

Een gesprek over…