Commissie

Commissie

HEILOO-2000 voor, door en met u.

 
Een raadscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeentelijke partijen en heeft tot doel de gemeenteraad te adviseren en de besluiten van de gemeenteraad voor te bereiden. Elke raadscommissie is gespecialiseerd in een aantal onderwerpen en heeft een eigen takenpakket. In Heiloo kennen wij een viertal raadscommissies; Commissie Bestuurlijke Zaken, Commissie Maatschappelijke Zaken, Commissie Openbare Ruimte en verder de Auditcommissie.

Commissie

Raadscommissie Openbare Ruimte

Advies ten aanzien van infrastructurele en ruimtelijke onderwerpen:

Michel Engelsman

Michel Engelsman

michel.engelsman@heiloo-2000.nl

Rob Hensen

(Plaatsvervanger) Rob Hensen

 • ruimtelijke ontwikkeling
 • toekomstvisie
 • volkshuisvesting
 • verkeer
 • groenbeheer
 • milieu en duurzaamheid
 • energiezaken
 • werkgelegenheid
 • toerisme
Raadscommissie Bestuurlijke Zaken

Advies ten aanzien van algemeen bestuurlijke, organisatie en financiële onderwerpen:

 

Rob Levie

Rob Levie

rob.levie@heiloo-2000.nl

Marc Klamer

(Plaatsvervanger) Marc Klamer

 • algemeen bestuurlijke zaken en bestuurlijke vernieuwing
 • openbare orde en (integrale) veiligheid (brandweer-politiezaken)
 • regionale samenwerking
 • personeel en organisatie
 • communicatie
 • onderzoek en statistiek
 • juridische zaken
 • financiën
 • gemeenschappelijke regelingen /verbonden partijen
 • economische zaken
Raadscommissie Maatschappelijke Zaken

Advies ten aanzien van sociaal-maatschappelijke onderwerpen:

Michel Engelsman

Michel Engelsman

Bas ten Beste

Bas den Besten

bas.denbesten@heiloo-2000.nl

 • 3 decentralisaties
 • welzijn
 • jeugdzorg
 • participatiewet
 • WMO
 • sociale zekerheid
 • volksgezondheid
 • wijkgericht werken
 • onderwijs
 • kinderopvang
 • sport- en jeugdzaken
 • cultuur
 • dierenwelzijn
 • accommodatiebeleid