Commissie Openbare Ruimte 13-02-2019

In de commissie openbare ruimte van 13 februari stonden twee agendapunten ter discussie.

Het eerste agendapunt betrof een bestemming wijziging voor de Drivingrange golfbaan in Heiloo. Alle partijen vonden dit een hamerstuk op Gemeentebelangen Heiloo na. Deze laatste snapt het belang van de aanwezigheid van een golfclub niet. 

De bestemming wijziging werd verder door alle andere partijen akkoord bevonden.

Het  tweede onderwerp was een bespreeknotie van GBH over de luchtkwaliteit in Heiloo.

De bespreeknotitie was slecht onderbouwd, vonden meerdere partijen. Wat ga je bijvoorbeeld doen met de uitkomsten? Ook vonden wij dat er teveel ongefundeerde aannames in de notitie in stonden.

De RIVM heeft een landelijke dekking voor deze metingen.
Waarom dan lokaal nog meer meten, voor veel geld, terwijl eventuele overschrijdingen ook niet lokaal op te lossen zijn?
In Heiloo wordt al gemeten en dat meetpunt verschaft genoeg informatie. Bovendien: de invloed die de gemeenten heeft op uitstoot is minimaal.
De portefeuillehouder vindt het prima als inwoners zelf bijvoorbeeld via een app gaan meten.
De meerderheid van de commissie is geen voorstander van een lokaal meetpunt.
Namens HEILOO-2000
Linda Veerbeek

Recommended Posts