Commissie Maatschappelijke Zaken

Maandag 15 Oktober 2018

Commissievergadering MZ, MaatschappelijkeZaken.

Deelnemer Heiloo-2000:Commissie- en Raadslid, Michel Engelsman

Wethouder mevr.Beens en Burgemeester H.Romeijn zijn aanwezig als portefeuillehouders. Respectievelijk Sociaal Domein en Handhaving.

Agenda: Presentatie Jongerenwerk.

                Bespreeknotities Drank en Drugs gebruik onder jongeren.

                 en onderhoud accommodaties. Ingediend door de PVDA.

Presenstatie Jongerenwerk Heiloo

Er wordt een presentatie gehouden door de jongerenwerkers over de voortgang van het jongerenwerk. Het jongerenwerk is goed bezig en vraagt aan de commissie MZ aandacht voor het Jongerenwerk. Er worden wat vragen gesteld en verzocht aan de jongerenwerker om te blijven bij het agenda punt over het Drank- en drugsgebruik onder jongeren.

Drank en drugsgebruik onder Jongeren:

In de krant van 24 september is geciteerd uit een rapport van de GGD over het drank- en drugsgebruik onder jongeren in Heiloo. De jongeren van Heiloo springen er niet gunstig uit ten opzichte van de regio. Alle partijen spreken hun zorg hierover uit en herkennen de  punten die in het rapport staan. Er wordt gesproken over hoe dit nu kan, maar vooral ook hoe we hierin verbetering in kunnen brengen. De heer Romeyn legt uit naar aanleiding van de vragen over handhaving wat de gemeente doet aan handhaving. Wethouders Beens geeft aan dat er in het eerste kwartaal 2019 de resultaten worden gepresenteerd van het onderzoek wat de gemeente Heiloo heeft gedaan.

Standpunt Heiloo-2000

Wij spreken ook onze zorg uit over het rapport en herkennen de problematiek. Echter vinden wij dat het rapport  wat summier. In Heiloo hebben 118 van de 2500 jongeren de enquête ingevuld. Wij stellen het rapport  van de GGD niet ter discussie maar wachten met grote belangstelling het onderzoek van de gemeente Heiloo af. In het 2e kwartaal 2019 wordt er gesproken over het Beleid van Horeca en Evenementen. Heil0o-2000 heeft verzocht om dit naar voren te halen.

Accommodatie voor Stichtingen en Clubs.

De PVDA is van mening  dat er teveel locaties achterstallig onderhoud hebben en dat er te weinig accommodaties zijn voor clubs in Heiloo. Ook vinden zij dat de inwoners van Heiloo de weg naar de accommodaties niet weten te vinden. Dit standpunt wordt niet door alle partijen ondersteund en hierover is een goede discussie gevoerd in de commissie. Er wordt gevraagd of het college meer kan sturend kan zijn op het accommodatiebeleid van de gemeente. De indruk bestaat dat dit een slapend bestaan heeft.

Standpunt Heiloo-2000

Over het algemeen vinden wij dat er best wel veel accommodaties en mogelijkheden zijn in Heiloo, de diversiteit is groot en er is veel beschikbaar. We onderkennen wel dat het een en ander voor verbetering vatbaar is en dat niet alles even goed onderhouden is. Wij hebben er geen moeite mee als er een lijst komt waarin alle verenigingen en clubs zichtbaar zijn.

HEILOO-2000 ziet graag dat de discussie en eventuele verbeterplannen zich concentreren op het Trefpunt/Brunogebouw, de Beun, de sporthal, muziek- en dansschool en de bibliotheek. Ook het GGZ terrein heeft onze aandacht omdat daar veel mogelijk is.

Wij kunnen ook achter de argumentatie staan dat het college meer sturend op zou kunnen treden. Wat dit dan zou kunnen betekenen daar gaan we dan ook graag over in gesprek.

Michel Engelsman

 

Recommended Posts