Commissie Maatschappelijke Zaken Subsidie Jongerenwerk 14-02-2019

Stichting Trefpunt Jongerenwerk.

Waar Algemeen en Ambulant Jongerenwerk een vast programma aanbiedt, zorgt Projecten en Experimenten voor een vrije ruimte, waardoor Stichting Trefpunt Jongeren vraaggericht kan handelen. Jongeren vormen een dynamische doelgroep binnen de samenleving. Aansluiten bij deze doelgroep vraagt om een dynamische
werkwijze.

Zij innoveren door snel in te spelen op behoeften en trends onder de doelgroep.

Stichting Trefpunt Jongeren zet samen met de doelgroep en betrokken partijen nieuwe projecten op waarmee het bereik
onder jongeren wordt vergroot en preventief handelen wordt versterkt.

Hierdoor bewegen zij continu met de samenleving mee. Het is daarom ontzettend belangrijk dat zij een substantieel deel van de beschikbare
uren jongerenwerk ‘vrij’ in kunnen zetten op dit gebied. Vanuit deze vrije ruimte zijn er afgelopen jaren een aantal projecten opgezet, die in 2019 doorgang zullen vinden.

Onderstaande projecten zijn in deze vrije ruimte ontwikkeld en zijn inmiddels opgenomen in het werkplan 2019  van Stichting Trefpunt Jongeren binnen het product Projecten en Experimenten:

Zomerkamp Heiloo
Project nieuwe Sport- en Chillplek in Heiloo
Jongerenredactie
Steunpunt Eenzaamheid Heiloo
Activiteiten vluchtelingjongeren
Activiteiten jongeren met een beperking

Wij vinden het dan ook heel belangrijk dat er extra subsidie komt en hebben ingestemd met het Raadsvoorstel.

Michel Engelsman

Recommended Posts