Commissie Bestuurlijke Zaken

Rob Levie

Henk-Jan den Ouden schreef in de

Alkmaarsche Courant van 19 april

over de BUCH het volgende:

Nog geen oordeel van politiek Heiloo

Diep verdeeld over BUCH

Heiloo* De politiek in Heiloo kon het dinsdagavond niet over eens worden over de extra bijdrage die van de gemeente wordt gevraagd van de BUCH  De commissie bestuurlijke zaken werd gevraagd een visie op het voorstel van het college: te kiezen voor een verbeterplan voor de werkorganisatie BUCH, die de ambtelijke diensten voor de vier aangesloten gemeenten verzorgt. De commissie, bestaande uit leden van alle acht partijen in de Gemeenteraad in Heiloo, bleek echter tot op het bot verdeeld. Al na de eerste termijn concludeerde voorzitter René van Splunteren dat de commissieleden er niet uit zouden komen en hij stelde voor dat een klein comité de visie zou opstellen. Ook dat voorstel leidde tot diepe verdeeldheid. NCPN en GBH wilden gewoon door vergaderen. De andere partijen waren er over verdeeld of datcomité dan uit twee of vier personen moest bestaan, dan wel de hele commissie. “In dat laatste geval wordt het gewoon een nieuwe commissievergadering”, stelde van Splunteren droogjes. Uiteindelijk werd besloten dat de commissieleden van Heiloo-2000, VVD, D66 en PvdA het initiatief nemen, maar dat eenieder kan aanschuiven. Het voorstel van het college (en het bestuur van de BUCH) is de werkorganisatie een financiële injectie te geven om de problemen op te lossen. Dat zou voor Heiloo betekenen: ruim zes ton per jaarstructureel en anderhalf miljoen incidenteel, verdeeld over drie jaar. Als dekking gaf het college van  b en w aan: de te verwachten hogere Inkomsten uit onder meer leges voor bouwactiviteiten en de hogerealgemene bijdrage van het Rijk.

Derde kans

De reacties varieerden van “nogmaals kritisch kijken naar kosten” (VVD) tot “stoppen met deze miskleun” (NCPN). “De directie verdient een tweede kans om de zaak op orde te krijgen, maar ze krijgen geen derde kans” aldus Rob Levie van Heiloo-2000. Diverse commissieleden waren net als hij namelijk ook bang dat het niet bij deze injectie gaat blijven. Ook met de dekking waren weinigen gelukkig. Wethouder Rob Opdam zei eerlijk: “De dekking  is niet om trots op te zijn. Maar we moeten goed uitgerust zijn voor wat we nog allemaal geen tegenkomen.

Rob Levie

Recommended Posts