Commissie Bestuurlijke Zaken

Er kwamen 5 Raadsvoorstellen aan de orde en 2 Bespreeknotities

Highlights:

1) De begroting van de GGD 2019 is in het Algemeen Bestuur niet vastgesteld en als conceptbegroting naar de provincie gestuurd.
2) Uit de veiligheidsmonitor 2017 blijkt dat onze inwoners zich veilig voelen, uitgedrukt met een cijfer van 7.6. Het streven is 7.8 in 2021.
3) Ons wagenpark wordt het de BUCH wagenpark met het oog op een aanzienlijke efficiency voordeel. Het uiterlijk van het wagenpark zal op den duur wijzigen en is er ook aandacht voor verduurzaming bij aanschaf van nieuwe voertuigen. Vanzelfsprekend!

 

Tot slot: alle 5 raadsvoorstellen gaan als hamerstukken naar de Raad.

Mocht u nog vragen hebben over bovengenoemde zaken neem dan contact op met onze fractie via info@heiloo-2000.nl of bel 0654901626 – Rob Levie

Recommended Posts