Commissie Bestuurlijke Zaken 12-02-2019

 

Er stonden slechts 2 punten op de agenda,

1. Reglement van orde voor de gemeente Heiloo, verordening raadscommissies gemeente Heiloo en Verordening Auditcommissie Heiloo

2. Verantwoording besteding fractiebijdrage over 2018 en voorschot over 2019

Inzake punt 1 stelde Heiloo Lokaal voor de aanpassingen die indertijd zijn gedaan als een raadslid of meerdere raadsleden zich tijdens een raadsperiode afsplitsten van hun oorspronkelijke partij en onder eigen vlag, doorgaan als raadslid weer ongedaan te maken. Deze aanpassingen kwamen neer op minder faciliteiten.

D66 stelde meer commissies voor en verruiming van het aantal commissieleden.

Beide voorstellen vonden geen genade bij de meerderheid in de commissie

Punt 2 werd van de agenda gehaald voor nader onderzoek.Uitgezocht wordt of de regels op de juiste manier zijn toegepast. Wordt dus vervolgd en we houden u op de hoogte!!

Rob Levie, commissielid

Recommended Posts