Coalitieprogramma met VVD en CDA maken goede vorderingen.

HEILOO-2000, VVD en CDA maken goede vorderingen met het samenstellen van een coalitieovereenkomst. Daarbij wordt de ingezette lijn ten aanzien van de inhoudelijke overeenkomsten en de constructieve onderlinge samenwerking van de afgelopen periode voortgezet.
“Jammer genoeg hebben de oppositiepartijen onze uitnodiging om een zo breed mogelijk gedragen coalitieovereenkomst op te stellen, afgewezen”, aldus Fred Dellemijn. “Het stellen van eenzijdige voorwaarden vooraf aan de geplande onderlinge gesprekken geeft geen vertrouwen dat zij werkelijk hun inbreng willen leveren. Jammer, onze deur stond en staat open om ruimte te bieden aan hun inbreng over thema’s als Klimaat, Wonen en Leefomgeving, Verkeer en Vervoer, Communicatie en Participatie”.
Zoals aangekondigd is er ook een aantal maatschappelijke organisaties benaderd. Dellemijn vervolgt: “Van hen hebben wij enthousiaste reacties mogen ontvangen. Per thema worden de komende weken diverse gesprekken gevoerd; daar kijken we naar uit”.
De planning van de coalitie is om op 14 mei in de gemeenteraad de nieuwe coalitieovereenkomst te kunnen presenteren. De coalitie erkent dat dit een ambitieus tijdpad is, maar zij streeft ernaar om vast te houden aan deze planning. Deze overeenkomst zal dan de basis vormen van een volgende succesvolle vierjarige periode, een overeenkomst die met een brede inbreng op een gedegen, constructieve en daadkrachtige wijze de vraagstukken en uitdagingen voor Heiloo kan aanpakken.

Groslijst vastgesteld 24 uitstekende kandidaten!

HEILOO – Op 19 januari heeft HEILOO-2000 in de Algemene Ledenvergadering de groslijst (kandidaten voor de gemeenteraad) en het verkiezingsprogramma vastgesteld.

Fractievoorzitter Corrie Konijn: “Wij zijn uitermate tevreden over de groslijst met goed ingevoerde mensen. Het is een goede mix van ervaring, enthousiasme en talent.”

Op nummer 1 de lijsttrekker en huidige wethouder Fred Dellemijn, gevolgd door de fractievoorzitter Corrie Konijn. De derde plaats wordt ingenomen door Linda Veerbeek, zij bezet al geruime tijd de Commissie Openbare Ruimte en kent haar dossiers door en door. De nummer 4 is Rob Levie, een ervaren raads- en commissielid. Op nummer 5 staat Michel Engelsman, Commissielid Maatschappelijke Zaken. Op nummer 6 staat Femma Hofman, moeder van 2 kleine kinderen en volledig ingewerkt bij de Commissie Maatschappelijke Zaken. De zevende plek wordt ingenomen door nieuwkomer Marc Klamer, marketingman en voormalig voorzitter van de maatschappelijke denktank. Nummer 8 is Bas den Besten, eerstehulpverpleegkundige, jong en zeer gedreven, ingewerkt bij de Commissie Openbare Ruimte. Op nummer 9 staat Rob Hensen, hij is al jaren betrokken bij de partij. Op nummer 10 staat Aris de Wit; 12 jaar heeft Aris in de raad gezeten voor de partij. Maar ook de oude en vertrouwde partijmensen als Tom ten Hoope, John Daas en Jan Valkering ontbreken niet, zij hebben de rol van lijstduwer op zich genomen.