Sociale woningbouw in Heiloo

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]Over de jaren 2005 – 2013 is in Heiloo in de volgende categorieën gebouwd:
in het hoge duurdere segment 48%
Uitgesplitst in categorieën  Categorie 3  € 225.000 – € 325.000 en Categorie 4 vanaf € 325.000

in het lagere goedkope segment 52% uitgesplitst in categorieën
* Categorie 1 koopgrens tot € 185.900  huurgrens € 592.55 per maand
Categorie 2 koopgrens € 185.900 – € 225.00 huurgrens € 592.55 tot 710.68 per maand

Met deze 52% in het sociale segment werd dus ruimschoots voldaan aan de 40/30/30 verhouding die tot voor kort actueel was.
40% sociaal, 30% midden klasse en 30% het duurdere segment

Het onlangs gehouden woonwensen onderzoek in onze gemeente maakte duidelijk dat deze verhouding niet langer actueel is en ingehaald door de tijd. Er moet gebouwd worden naar behoefte en niet langer volgens een vaste verhouding. Dat klinkt logisch, de wereld om ons heen verandert in een hoog tempo en vereist ook op dit onderdeel aanpassingen. We moeten flexibel zijn en steeds inspelen op de actuele woonbehoefte die periodiek zal worden gemeten. Betekent dat we in Heiloo dan stoppen met sociale woningbouw? Nee natuurlijk niet, we blijven sociaal bouwen.

Momenteel lopen de volgende initiatieven op het gebied van sociale woningbouw
Noordergeestkerk en omgeving 15 woningen
Holleweg/hoek Zeeweg 11 starters appartementen
De Lus 84 woningen, waarvan 48 stuks in categorie 1*  en 36 stuks in categorie 2*
In de periode 2017 – 2019 worden op de locaties
Varne Buiten, Zuiderloo en Melco bij elkaar 112 sociale woningen gerealiseerd.

In totaal komen we dan op zo’n 222 woningen in de sociale sector, koop en huur.

Daarnaast is het de verwachting dat door de aantrekkende nieuwbouwproductie er ook meer
doorstroming op de bestaande woningmarkt op gang komt. Hierdoor komen weer bestaande sociale
huurwoningen beschikbaar. De aantrekkende economie is hier zeker debet aan.

Een goed bericht voor starters en inwoners die opzoek zijn naar een goedkope huur- of koopwoning

Rob Levie[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row]

Raadslid in beeld Cor de Boer

Wie ben je?
Tot 2005 was ik filiaalbeheerder van een Spaarbank in Heiloo. Daarna heb ik mij gevestigd als assurantie tussenpersoon met een eigen kantoor. In mijn jonge jaren ben ik nog bij Sportvereniging “De Foresters” bestuurslid geweest.

Wat wil je voor Heiloo bereiken?
HEILOO-2000 heeft in de lopende raadsperiode al heel veel bereikt en ik hoop dat wij de lijn van ons beleid de komende jaren kunnen voortzetten. Tenslotte is HEILOO-2000 al bijna 50 jaar van vaste waarde in ons mooie en gezellige groene dorp.

Hoe wil je dit realiseren?
Het verkiezingsprogramma is momenteel nog “in de maak” maar ligt, zoals te verwachten, in het verlengde van ons huidige beleid. Begin volgend jaar zal dit worden gepubliceerd, u moet dus nog even geduld hebben.

Heb je mooie voorbeelden van resultaten die jouw
Fractie (met de coalitiepartners) heeft bereikt?
Ik vind het buitengewoon prettig dat de buitensportverenigingen er in geslaagd zijn een voor elke partij betaalbare huur te realiseren. Dit hebben we vanaf het begin van de gesprekken van harte ondersteund en er ligt nu een resultaat waar we allemaal trots op kunnen zijn.

Wat wil je nog verder delen met de inwoners van Heiloo?
Ruim 2 jaar gelden ben ik weggegaan bij de NCPN en overgestapt naar HEILOO-2000.
Dat was een hele moeilijke beslissing kan ik u verzekeren, het heeft me heel wat slapeloze nachten bezorgd, maar ik kon niet anders.
De sfeer en de verhoudingen waren dermate verstoord dat ik geen andere keuze had.
Toch wilde ik mij blijven inzetten voor Heiloo en haar bewoners. Vanuit het goede contact met de Heiloo-2000 raadsleden
heb ik toen de stoute schoenen aangetrokken en gevraagd of ik bij hun mijn raadslidmaatschap
kon voortzetten. Dat was geen gemakkelijke beslissing, niet voor hen en niet voor mij. Gelukkig stond de deur voor mij open en werd ik in hun midden opgenomen.
Ik voelde me snel thuis en ben hen daar nog steeds zeer dankbaar voor. Ook tijdens mijn ziekte hebben ze me niet laten zitten en werd ik getroffen door
hun sociale betrokkenheid.

Chapeau! Ondernemers uit Heiloo.

Chapeau!

Komende 16 december is er ’s avonds een mooie bijeenkomst met veel ondernemers uit Heiloo. Die avond worden voor de zesde keer de ondernemingsprijzen uitgereikt aan ondernemingen gevestigd in Heiloo. Er is de Publieksprijs, de In de Kijkerprijs en de Ondernemingsprijs.

Terugkijkend op de vorige edities kan je niet anders concluderen dan dat in ons dorp hele bijzondere ondernemingen zijn gevestigd. Kijk eens naar het rijtje winnaars.
Publieksprijs (voor het eerst toegekend in 2014): Bromshop Heiloo, Kits Oonlie Kinderopvang & Ton Dekker Tuinaanleg en Onderhoud, Specialist in Websites.
In de Kijkerprijs: Silhouet & La Locanda, Di Fiorentina, GGZ NHN Willibrordus Business Centrum, Van Hollant Craenbroeck Zorgvilla, Italiaanse Kok.
Ondernemingsprijs: Erkamp Projectservice, TG Lining, Picturae, Lookx, Le Nouveau Chef.

Naast de winnaars van de prijzen zijn er nog vele andere ondernemingen, beginnend en al
langer gevestigd, die het gevoel versterken, dat we trots mogen zijn op onze ondernemers.

Hele bijzondere ondernemingen omdat zij onderscheidende activiteiten en diensten aanbieden. Omdat zij durven te investeren in de toekomst van hun bedrijf. Omdat zij werkgelegenheid bieden aan velen wonend in Heiloo en in de regio Alkmaar. Bijzonder omdat zij een dagelijkse impuls geven aan de levendigheid in het dorp.

Als je lid mag zijn van de jury die de ondernemingen beoordeelt om uiteindelijk na wikken en wegen tot besluitvorming te komen wie de winnaars worden, dan passeren veel ondernemingen de revue en krijg je een goed inkijkje in hun visie, strategie, successen, tegenslagen, doorzettingsvermogen en drive. Dat ondernemerschap zie je ook als je als wethouder Economische Zaken samen met het college van B&W of individueel ondernemers bezoekt. En dat gebeurt regelmatig. Als de ondernemer dan zijn verhaal vertelt en toelicht waar hij/zij mee bezig is, dan geeft dat veel energie en doet je ook realiseren dat bij de coalitiebesprekingen in 2014 de goede weg is ingeslagen door bij de benadering van ondernemers en datgene wat hen bezig houdt niet als uitgangspunt te nemen “nee,tenzij….”, maar daarentegen te kiezen voor “ja, mits….”. Dat lijkt een klein spel van woorden, maar deze benadering heeft weldegelijk een positief effect op de manier waarop de politiek naar de ondernemers kijkt.

Zonder hun enthousiasme, daadkracht, lef, creativiteit en financiële inbreng zouden lang niet alle activiteiten en evenementen mogelijk zijn. Denk daarbij ook aan hun sponsorship van de lokale sportverenigingen.

De ondernemers hebben ook een belangrijke rol bij het certificeren van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor de bedrijventerreinen in Heiloo, alsmede bij het verduurzamen van Heiloo. Wat begint bij een enkeling om duurzaam en maatschappelijk te ondernemen, krijgt al snel een olievlek-werking en wordt vervolgens door velen omarmd.

Daarbij speelt de overkoepelende Ondernemersvereniging Ondernemend Heiloo (OHO) vaak een initiërende rol. Het is bijzonder te zien welke mooie initiatieven door OHO worden ontwikkeld. Hierbij is samenwerking het centrale thema. Samenwerking tussen ondernemers onderling, samenwerking met de gemeente, met de regio Alkmaar, met ondernemersverenigingen uit omliggende steden.

De ondernemers in Heiloo zorgen voor bedrijvigheid én levendigheid in het dorp.
Chapeau voor de ondernemers in Heiloo!

Fred Dellemijn
23 oktober 2017

Raadslid in beeld Rob Levie

Wie ben je?
Al vroeg bleek dat een commercieel beroep het beste bij mij zou passen. Na een gedegen opleiding bij een bekend Nederlands warenhuis werd ik inkoper van o.a. wijnen en facilitaire zaken. Daarna volgde mijn eigen B.V. Goodlock en interim inkoopmanagementactiviteiten. Ik ben getrouwd met Thea en wij hebben 2 kinderen en 3 kleinkinderen.
Ik had nooit gedacht dat de politiek mij zo enorm zou boeien en ik ook nog vicefractievoorzitter zou worden van de grootste politieke partij in Heiloo en daarnaast nog, als vrijwilliger, redacteur van een nieuwsbrief voor ouderen, Springlevend.
Wat wil je voor Heiloo bereiken?
Heiloo staat nu op plaats 15 van alle Nederlandse gemeenten. Met de beste mix van wonen, werken, zorg, veiligheid, cultuur, rust en ruimte. Ik denk dat wij nog wel een paar plaatsen kunnen stijgen.
Hoe wil je dit realiseren?
Die ambities staan in ons verkiezingsprogramma. Dat kunt u binnenkort lezen op onze website, www.heiloo-2000.nl
Heb je mooie voorbeelden van resultaten die jouw fractie (met de coalitie) heeft bereikt?
Een kleine greep: afschaffen hondenbelasting, behoud Zwembad ’t Baafje, Het GGZ gebouw is nu een bruisend zaken- en cultureel centrum, ontwikkeling Boekelermeer, woningbouwprojecten Nieuw Varne en Zuiderloo, Buk Buk weer naar de jeugd. En niet te vergeten de ondertunneling van de Vennewatersweg en de aansluiting A9.
De afgelopen jaren heeft de aansluiting A9 de gemoederen in ons dorp aardig beziggehouden.
Het doet me een beetje denken aan 1975. Toen waren er in Amsterdam rond de Nieuwmarkt rellen i.v.m. de aanleg van de metro. De tegenstanders riepen geen buizen maar huizen. Enkele honderden panden moesten worden gesloopt. Dit is nu ruim 40 jaar geleden. Wie denkt daar nu nog aan als hij in de metro van Amsterdam zit? En zo zal het naar mijn gevoel ook gaan met de aansluiting.
Wat wil je nog verder delen met de inwoners van Heiloo?
Een lid van de gemeenteraad dient het belang van alle inwoners en daarbij moet je keuzes maken en dat is lang niet altijd even makkelijk. Maar u hoort mij niet klagen, het is eervol, prachtig en dankbaar werk

Raadslid in beeld, Jan Valkering

Wie ben je in 5 tot 15 steekwoorden?

In het team van HEILOO-2000 beziet men mij als Inventief,

creatief, bemiddelaar, nuchter en zakelijk, realist, optimist,

aversie tegen betutteling, organisator, houdt van korte lijnen.

 

Wat wil je voor Heiloo betekenen?

Duurzame zelfstandigheid van Heiloo staat bij mij hoog

in het vaandel. Behoeden dat Heiloo wordt ondergesneeuwd

onder regio verbanden waardoor lokale faciliteiten zouden

kunnen verdwijnen. Ik wil voorkomen dat de burocratie de boventoon

gaat voeren en kontakt met inwoners verloren gaat door de

ambtelijk BUCH samenwerking.

 

Wat wil je bereiken?

Dat de inwoners van Heiloo blijvend voor elk vraagstuk bij

HEILOO-2000 terecht kunnen. Door haar lokaal werkende

doelstelling kan zij optimaal voor de inwoners veel betekenen.

 

Bewaren van de “couleur locale”. Dus samenwerking met regio

gemeenten aanspreekbaar maar ik ben kritisch als dit betekend

dat we de eigen regie binnen onze gemeente daardoor verliezen.

Streven naar beperken van regelgeving en  meer vrijheid van

handelen voor inwoners en ondernemers.

 

Kleine problemen door inwoners zelfstandig laten oplossen in

gezamenlijk overleg zonder de gemeente daar direkt mee te belasten.

Een sterk ondernemersklimaat creëren wat voor zowel ondernemers als

inwoners gunstig is en een positieve stimulans voor de werkgelegenheid is.

 

Handhaven van het vrij parkeren in Heiloo. Behoud afvalbrengplaats

bij de BOR. Evenwichtig woningaanbod voor inwoners in alle categoriën.

Continuering van het voortreffelijke sport- en recreatie klimaat in Heiloo.

Hoe moeilijk ook, het helpen oplossen van alle verkeerstechnische

vraagstukken.

 

Wat is een mooi voorbeeld van de resultaten welke door de fractie zijn bereikt.

Het zijn er velen maar enkele voorbeelden :

Referentie verordening waarvoor vele jaren door HEILOO-2000 is gevochten.

Tevens de hondenbelasting afbouwend naar een 0-tarief.

Meegewerkt aan een vakkundig voortbestaan van Het Baafje.

Behoud van het Trefpunt, de Muziekschool en werken aan nieuwe opzet van

Buk Buk en de Beun. Ondanks de noodzakelijke bezuinigingen, waaronder o.a.

het snijden in de groenvoorziening, toch het groene karakter van Heiloo weten

te behouden.

 

HEILOO-2000 heeft zich herschikt na het vertrek van 3 raadsleden, wegens hun

misplaatst en eigenzinnig gedrag, waarmee de rust binnen de partij is teruggekeerd.

Momenteel beschikken we over een enthousiast en positief team met zeer vakkundige

en bezielende fractie- en raadsleden op een breed gebied. Het is werkelijk een genot

om daarmee doeltreffend en prettig te kunnen en mogen samenwerken om de

belangen van de inwoners optimaal te kunnen behartigen.

Uitkijkpost Corrie Konijn

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

Raadslid in beeld Corrie Konijn
Fractievoorzitter HEILOO-2000

1.Wie ben je in 5 of 10 steekwoorden?

Als ik af ga op wat anderen zeggen; dorpsmens, optimistische realist, oplossingsgericht, sociaal.

2. Wat wil je voor Heiloo bereiken?

HEILOO-2000 heeft al veel kunnen bereiken. Ondanks de stevige bezuinigingen zijn er geen verenigingen of instellingen gesneuveld. Persoonlijk ben ik erg blij dat de BUKBUK weer nieuw leven wordt ingeblazen. Het is heel belangrijk dat de jeugd een vaste plek heeft en die nu weer krijgt.

Nu het woonwensenonderzoek er ligt willen wij aan de hand daarvan woningen bouwen in Zandzoom. Per perceel kijken wat er nodig is en maatwerk leveren. Daarbij nadrukkelijk sociale huur realiseren, maar ook woningen in het midden- en dure segment.

Hoe wil je dat realiseren?

Ten eerste graag een wat meer holistische benadering, we blijven vaak in het hier-en-nu hangen, terwijl we het hebben over de toekomst van het dorp.

Daarnaast grip houden op wat wij met de coalitiepartners hebben bereikt en vernieuwingen realiseren waar dat nodig is.

Ook diegenen die niet overtuigd zijn, of niet te overtuigen zijn van de nut en noodzaak van bijvoorbeeld de afslag A9 of veranderingen in het dorp, trachten mee te nemen in de besluitvorming. Het is immers veel makkelijker ergens tegen te zijn, dan ergens voor te staan.

Vrijwillige Ouderenadviseurs integreren bij elk keukentafelgesprek met een WMO-consulent. Dat heeft grote toegevoegde waarde en herkenbaarheid bij de ouderen. Hiervoor dienen afspraken te worden gemaakt met de zorgverleners en het sociaal team.

Heb je een mooi voorbeeld van een resultaat dat jouw fractie heeft bereikt?

De ambtelijke fusie van BUCH zorgt enerzijds voor een expertisevergroting en anderzijds voor een risicoverkleining. Meer slagkracht en minder kwetsbaarheid. Maar zo kunnen we ook een zelfstandig Heiloo behouden, waarbij we onze eigen Couleur Locale invullen, zonder inmenging van buitenaf. Dat is voor HEILOO-2000 altijd het streven geweest!

Wat wil je verder nog delen met de inwoners van Heiloo?

Dat HEILOO-2000 bijna 50 jaar bestaat. Je kunt zo lang bestaan als je relevant bent voor de gemeenschap. Met een goed team om ons heen en een groot netwerk in het dorp. Weet wat er leeft! Wat dat betreft is HEILOO-2000 niet alleen vóór, maar ook ván de Heilooërs. Bovendien zijn vele oudgedienden van HEILOO-2000 altijd betrokken. Deze ‘éminence grises’ doen uitstekend werk, ze zijn onmisbaar voor ons. Overigens niet te verwarren met eerbiedwaardige grijsaards Velen doen nog vrijwilligerswerk en staan dus, net als wij, met “de benen op de werkvloer”.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row]

Agenda commissie Bestuurlijke Zaken voor de commissievergadering van 16 mei 2017

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

  • De bespreeknotitie Regiobeeld 2025 Regio Alkmaar

Voor HEILOO-2000 maakt Rob Levie deel uit van deze commissie en hij heeft het volgende verklaard:
“ HEILOO-2000 is een warm voorstander van Regionale samenwerking!
Wij hebben kennis genomen van de jaarplannen die opvallen door de wijze van rapporteren:
kort en bondig, dus geen dikke rapporten. We juichen dat toe gezien het vele leeswerk voor een
raads- of commissie lid.

Zelf ben ik betrokken geweest bij het inrichten van een monitor voor het Regiobeeld 2025 waarin
In nauwe samenwerking met Sinzer Indicatoren werden bepaald om te meten wat er jaarlijks is
bereikt op het gebied van wonen werken en recreëren. Sinzer is een organisatie die tools heeft
ontwikkeld voor het meten van maatschappelijke impact.
Ik heb deelgenomen aan een 3 tal sessies wat mijn belangstelling – voor en het nut van regionale
samenwerking verder heeft versterkt!

Dit heeft er toe geleid dat ik in de begeleidingsgroep de BUCH het voorstel heb gedaan om
Annemieke Verburg de mogelijkheid te bieden om in Castricum een presentatie te geven over
Regionale Samenwerking. Deze presentatie wordt gehouden op 20 september van dit jaar.

Dit is tevens het antwoord op de laatste vraag van de Bespreeknotitie “[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row]