Bestuur

Bestuur

HEILOO-2000 voor, door en met u.

 
Taak van het partijbestuur is enerzijds het behouden en onderhouden van de kernwaarden en ideologie van de partij. Dat waar de partij voor staat. Anderzijds heeft het bestuur ook een aantal formele taken, zoals leiding van de vereniging, beheer geldmiddelen, handhaving en uitvoering statuten en huishoudelijk reglement, de uitvoering van besluiten van de ledenvergadering en vertegenwoordiging van de vereniging.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen, gewoonlijk eens in de vier jaar, wordt tevens het verkiezingsprogramma vastgesteld. Tijdens de voor- en najaar-ledenvergaderingen kan voor de lopende raadsperiode het programma worden aangepast. Ook kunnen Commissies en Werkgroepen in het leven worden geroepen door het bestuur. De ledenvergadering stelt de kieslijst vast in overeenstemming met de bepalingen van de kieswet.

Marc Klamer

Marc Klamer

Voorzitter

Rob Hensen

Rob Hensen

Penningmeester

Evert van Nass 20674. 1

Evert van Nass

Secretaris