Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

Economie

Gegroeid vanuit zijn agrarische oorsprong heeft Heiloo zich ontwikkeld tot een multifunctionele en dynamische gemeente. Het is niet voor niets dat vele MKB-bedrijven hun weg naar Heiloo hebben gevonden. Echter, economische ontwikkelingen hebben hun voor- en nadelen en bieden kansen en bedreigingen. De Boekelermeer ontwikkelt zich gestaag en HEILOO-2000 is zich zeer bewust van de spanning tussen economische groei en welvaartsontwikkeling vóór het dorp aan de ene kant en de leefbaarheid en welzijns-ontwikkeling ín het dorp aan de andere kant.

Wij juichen de vestiging van bijzondere ondernemingen toe omdat zij onderscheidende activiteiten en diensten aanbieden. Zij durven te investeren in de toekomst van hun bedrijf. Zij bieden werkgelegenheid in Heiloo en in de regio. Bedrijven geven tevens een stevige impuls aan de levendigheid in het dorp. Zonder hun enthousiasme, daadkracht, lef, creativiteit en financiële inbreng zouden lang niet alle activiteiten en evenementen mogelijk zijn. Denk daarbij ook aan hun betrokkenheid bij de sportverenigingen in Heiloo.

De overkoepelende Ondernemersvereniging Ondernemend Heiloo (OHO) speelt daarbij vaak een initiërende en stimulerende rol. Het is bijzonder te zien welke mooie initiatieven door OHO worden ontwikkeld. Hierbij is samenwerking het centrale thema. Samenwerking tussen ondernemers onderling, samenwerking met de gemeente, met de regio Alkmaar en met ondernemersverenigingen uit omliggende steden.

Niettemin, ruimte voor ondernemen en groei van de economische bedrijvigheid is prima, maar de daaruit voortvloeiende (potentiële) overlast moet waar nodig worden vermeden. Er is een gemeenschappelijk belang en er moet een gezonde balans worden gevonden tussen het wonen, werken en leven in Heiloo. In onze ogen vraagt dat meer om aandacht en afwegingen in de vorm van; “ja, mits…” dan om protocollen en procedures die uitgaan van; “nee, tenzij…”. De afgelopen jaren zijn al goede stappen in die richting gezet.

Verkeersplan

De bereikbaarheid van Heiloo was de afgelopen periode een uitermate zwaar dossier, maar er zijn grote fundamentele stappen gezet. De aansluiting A9 komt er, eindelijk. De spoortunnel in de Vennewatersweg gaat worden uitgevoerd en dat is niet alleen vanwege de verkeersafwikkeling, maar ook voor de bereikbaarheid van Heiloo per spoor en snelheid van de hulpdiensten een goede aanwinst. De status van Heiloo als intercitystation willen wij absoluut gehandhaafd zien en het liefst nog uitbreiden. Daar maken we ons hard voor, want minder treinen betekent meer autoverkeer en juist dat willen wij vermijden.

Het nieuwe verkeersplan roept veel emoties op, begrijpelijk, maar het doel van het verkeersplan richt zich op een oplossing voor het gehele dorp. De ‘pijn’ zal zo evenwichtig en evenredig moeten gaan worden verdeeld. HEILOO-2000 ondersteunt het voorgestelde concept om Heiloo meer tot ‘fietsdorp’ te ontwikkelen en daar de nodige voorzieningen voor te treffen.

Maar HEILOO-2000 wil nog wel een stapje verder gaan. Als we toch een fietsdorp willen zijn, laten we dan een vrije oost-west fietsroute door het dorp ontwikkelen, zodat lang wachten en onveilige situaties bij de spoorwegovergang – op het spoor gaat het steeds drukker worden door het spoorboekloos rijden – tot het verleden gaan behoren. Zo zullen mensen vaker de fiets pakken en de auto laten staan, want je bent dan immers sneller op de fiets ‘door’ het dorp, dan met de auto ‘om’ het dorp.

Denk in dat kader ook aan een studie naar nieuwe ontsluitingen, want het verkeer blijft groeien en we willen het autoverkeer niet allemaal door het dorp hebben. HEILOO-2000 is van mening dat de gemeente zich moet voorbereiden op te voorziene ontwikkelingen, zodat er tijdig maatregelen geïnitieerd en genomen kunnen worden. De eerste stap is het nieuwe verkeersplan in de steigers zetten, waarna de uitwerking voor de komende jaren zijn beslag kan gaan krijgen.

Cittaslow keurmerk voor Heiloo

In lijn met de ontwikkeling van de toekomstvisie, ontwikkeling van woningbouw, het verkeersplan en andere omgevingszaken vindt HEILOO-2000 het een uitdaging om de filosofie van Cittaslow (www.cittaslow-nederland.nl) te projecteren op Heiloo. Cittaslow ofwel ‘langzame stad’ is een internationaal keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit goed scoren. Veel van dat gedachtegoed is al terug te vinden in Heiloo en het is een goede kapstok en stimulans om aan de hand daarvan onze leefbaarheid, bereikbaarheid en geborgenheid verder uit te werken.

Levendige winkelcentra zijn niet alleen goed voor inwoners en ondernemers, ze zijn vaak ook een ontmoetingsplek en zorgen voor sociale cohesie. Bovendien, veel publiek zorgt er ook voor dat winkelleegstand teruggedrongen kan worden. Om een voorbeeld te geven: zo willen wij van het Loo-plein weer een écht dorpsplein maken waar alle inwoners, jong en oud, weer graag bijeenkomen. Het heeft dan niet alleen een centrumfunctie met de markt op woensdag en de biologische markt op donderdag, maar kan daarmee ook een sterkere sociale functie krijgen waar mensen graag verblijven.

Een ander voorbeeld: laten wij ons hard maken om de bevoorrading van de winkelgebieden met kleinere wagens te laten plaatsvinden. Dan hoeven de grote vrachtwagens van soms wel 18 meter niet meer door het dorp te rijden, dat geeft namelijk veel overlast. Grote vrachtwagens zijn prima voor buiten het dorp en grote afstanden, maar niet om ermee dwars door het dorp te rijden. Natuurlijk, winkels moeten worden bevoorraad, maar de wegen kunnen dat nauwelijks aan en het levert veel overlast op. Verder willen wij ook afspraken maken met de agrarische sector over het landbouwverkeer in het dorp. Dit verkeer wordt steeds groter en zwaarder en legt een groot beslag op de beschikbare ruimte.