Bereikbaarheid gaat voor ons verder dan mobiliteit en verkeer.

 

HEILOO-2000 ziet bij bereikbaarheid ook ruimte voor ambities.

Fietsers krijgen een hoofdrol in het nieuwe verkeersbeleid maar ook de wandelaar wordt goed bediend. Een extra busverbinding wordt onderzocht en het openbaar vervoer blijft zo aantrekkelijk mogelijk. Voor de auto laten de te nemen verkeersmaatregelen nog even op zich wachten. Dit zijn de belangrijkste punten uit het nieuwe ‘Verkeersbeleid Heiloo 2018-2030’ dat de commissie Openbare Ruimte op 14 februari bespreekt.
Van 14 juni tot 26 juli 2017 konden inwoners van Heiloo reageren op het concept ‘Verkeersbeleid Heiloo’.
De 58 ontvangen reacties liepen erg uiteen en varieerden van kleine aanpassingen in de straat tot het aanleggen van een randweg om Heiloo.
Een aantal suggesties is in het beleid verwerkt. Suggesties voor een nieuwe straatinrichting horen niet in het beleidsstuk thuis en worden later met bewoners uitgewerkt tot concrete uitvoeringsplannen. Dit gebeurt volgens de principes van Duurzaam Veilig, waarbij de inrichting van de weg overeenkomt met de beoogde functie.
Heiloo wordt nog meer een fietsdorp. 31% van de inwoners pakt nu al de fiets in het dorp. Toch wil de gemeente Heiloo straks dat inwoners in 35% van de verplaatsingen de fiets pakken.
De gemeente wil fietsgebruik stimuleren door brede en comfortabele fietspaden, voldoende fietsparkeerplaatsen, realisatie van ontbrekende schakels, verbeteren van de oversteekbaarheid van wegen en de fietser voorrang geven waar mogelijk.
De gemeente wil inwoners verleiden om meer te lopen, door de veiligheid van oversteekplaatsen verder te vergroten en het voetpadennetwerk te verbeteren. Ook zet de gemeente in op het behoud van goede trein- en busverbindingen. Ook onderzoekt de gemeente of een extra busverbinding naar de Boekelermeer vanaf het station Heiloo mogelijk is.
Er worden routes voor het vracht-, landbouw- en busverkeer aangewezen. Dit betekent een verbod van zwaar verkeer voor de Stationsweg, Zevenhuizerlaan en een deel van de Kerkelaan.

Bron: BeatFM

Recommended Posts