Voor optimaal gebruik van de website raden wij u aan Chrome of Firefox te gebruiken.

Ik snap het

Corrie

This author Corrie Konijn has created 30 entries.

12 jul

Kadernota inbreng HEILOO-2000

Collega Raadsleden, aanwezigen, Kadernota 2020 Luisteraars van Beat FM,  Meneer de Voorzitter, Raad 8 juli 2019. Wij kijken met de Kadernota vooruit naar de komende jaren en HEILOO-2000 heeft een beknopte beschouwing. Waarom 10 minuten volpraten, als er goede voorstellen instaan. In deze beleidsrijke Kadernota vindt HEILOO-2000 de beleidsprogramma’s duidelijk naar voren komen. Chapeau! Gestegen van plek 17 naar plek 14 in de ranglijst van beste Gemeente om te wonen en dat is wederom een vooruitgang. Maar dat wil niet zeggen dat wij achterover...

02 jul

Gemeenteraad jaarrekening 2018

  24 juni 2019 Gemeenteraad Jaarrekening 2018. Inleiding. Meneer de Voorzitter, Voor ons ligt de jaarrekening 2018, oftewel het “huishoudboekje”. Dank aan alle betrokkenen voor de totstandkoming en de heldere uitleg tijdens de Raadsinformatieavond, en dank aan de Voorzitter van de Auditcommissie. De technische vragen zijn adequaat beantwoord. Resultaten. De resultaten over 2018 hebben een positieve en ook een negatieve kant. Om met het laatste te beginnen; we hebben een tekort van 0.9 miljoen. Dit is grotendeels veroorzaakt door de afwikkeling jeugdhulp, een afboeking op de Stichting Welzijn Jeugd...

13 jun

Focusagenda regio Alkmaar

  Focusagenda Regio Alkmaar 2019-2022 Regionale strategische samenwerkingsagenda. Samen staan we sterker… Met deze focusagenda bouwen wij voort op wat er al is. De Focusagenda verbindt de ambities en behoeften die er op verschillende niveaus spelen en bepaalt welke keuzes we maken en hoe wij ons bewegen in het krachtenveld. Zo is de Focusagenda een vertrekpunt voor de samenwerkingsagenda met de provincie (conform Omgevingsvisie NH 2050). De vrijblijvendheid voorbij… De Regio Alkmaar wil de bestaande samenwerking strategisch versterken. Van een brede ambitie en visie naar een bundeling van...

13 jun

Voortgang actualisatie Nota Dierenwelzijn.

Ph Rob Opdam, namens het college stand van zaken actualisering Nota Dierenwelzijn In reactie op de motie van GBH heeft de portefeuillehouder toegezegd het onderwerp betaling van kosten die dierenartsen maken voor behandeling van zwerfdieren en wilde dieren mee te nemen in de actualisering van de Nota Dierenwelzijn. Dit mede omdat tijdens de behandeling van de motie de problematiek onvoldoende duidelijk was en nader onderzoek nodig was. Stand van zaken: De problematiek m.b.t. de dierenartskosten speelt niet alleen in Heiloo, maar blijkt in de...

13 jun

Verordening Ambtelijke bijstand en Fractieondersteuning

Gemeenteraad 12 juni 2019 vaststellen Verordening Ambtelijke bijstand en Fractieondersteuning. Elk jaar krijgen de raadsfracties een bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. Deze bijdrage bestaat uit een vast deel van € 1.250,= voor elke  fractie. Daarnaast ontvangt elke fractie een variabel deel van € 150,= per raadszetel.  Elke fractie legt jaarlijks voor 1 februari verantwoording af door middel van een verslag. De griffier toetst of de verslagen compleet zijn en of er voldaan is aan...

13 jun

Grondstoffenplan Heiloo

Raadsvergadering Grondstoffenplan inbreng Heiloo-2000. Het voorliggend plan heeft zich bij ongeveer 100 gemeenten al bewezen. In de commissie Openbare Ruimte van mei 2019 zijn details in het plan uitgebreid besproken. Helaas werd soms de hoofdlijn vergeten. We kunnen er niet om heen, het restafval MOET naar beneden in kg. Wij zien het goed scheiden van afval NIET als het plukken van laag fruit maar van een nieuw denken..  Afval is grondstof voor een groot deel! Ons denken moet veranderen! Dat dit weerstand oproept is begrijpelijk...

07 mei

Motie HEILOO-2000 unaniem aangenomen.

Motie Regenboog Zebrapad unaniem aangenomen in de Raad van 6 mei 2019. Het idee om een regenboog zebrapad aan te leggen is inmiddels in diverse Nederlandse gemeenten opgepakt. In onze regio zijn dat Castricum en Alkmaar. Het staat voor acceptatie en tolerantie ten opzichte van de LHBTI-gemeenschap (dat staat voor Lesbisch, Homo, Biseksueel, Transgender, Intersekse personen). Vanuit Heiloo-2000 wil men het ook breder trekken: “Het regenboog zebrapad geeft symbolisch de diversiteit van de gemeente Heiloo aan, met alle culturen, religies, geaardheden en...

07 mei

Terugkoppeling Raadswerkgroep Regio Alkmaar

In de gemeenteraad van 6 mei 2019 werd de Raad bijgepraat over de werkzaamheden tot nu toe in de Raadswerkgroep Regio Alkmaar. Gedurende het proces van de totstandkoming van de Focusagenda 2019-2022 is een (tijdelijke) raadswerkgroep Regio Alkmaar opgericht, waaraan raadsleden vanuit de zeven gemeenten deelnemen. Voor Heiloo is de heer Pruyt (D’66) en Corrie Konijn (HEILOO-2000) in deze groep vertegenwoordigd. Een korte terugkoppeling: Tijdens de Raadsconferentie op 9 januari in Broek op Langedijk kwam het beeld naar voren dat raadsleden behoefte hebben aan...

07 mei

Gemeenteraad 6 mei 2019

Kennisnemen van de Focusagenda Regio Alkmaar We hebben het hier over regionale samenwerking. Waarom noemen we dingen niet gewoon bij de naam? Samenwerking dus tussen 7 gemeenten met de focus op Bereikbaarheid, Wonen en Energie innovatie, lees transitie. Vrij algemene onderwerpen die voor alle 7 gemeenten wel ongeveer gelijk zullen zijn. Of toch niet? Uit het nabije verleden kennen we het samenwerkingsverband Noord Kennemerland. Helaas geen succes. Ondanks dat hierin veel tijd en geld is geïnvesteerd. HEILOO-2000 is een groot voorstander...

11 apr

Herinrichting Looplein Commissie Openbare Ruimte 17 april 2019

commissie Openbare Ruimte, woensdag 17 april 2019 Herinrichting van Looplein In het coalitieprogramma is opgenomen dat het Looplein, mede naar aanleiding van het  Verkeersplan, autovrij gemaakt gaat worden en dat het tijd is voor een revitaliseringsslag van het Loo. Het Loo bestaat ruim 40 jaar en inmiddels is er rond het Loo veel aan het veranderen. Zo is er sprake van het “rondje om de kerk”, onder meer ter verlevendiging van het winkel- en horecagebied. Het centrale plein is nu een ‘dorre’ stenen vlakte, wat...