Voor optimaal gebruik van de website raden wij u aan Chrome of Firefox te gebruiken.

Ik snap het

admin

This author admin has created 39 entries.

11 apr

Coalitieprogramma met VVD en CDA maken goede vorderingen.

HEILOO-2000, VVD en CDA maken goede vorderingen met het samenstellen van een coalitieovereenkomst. Daarbij wordt de ingezette lijn ten aanzien van de inhoudelijke overeenkomsten en de constructieve onderlinge samenwerking van de afgelopen periode voortgezet. “Jammer genoeg hebben de oppositiepartijen onze uitnodiging om een zo breed mogelijk gedragen coalitieovereenkomst op te stellen, afgewezen”, aldus Fred Dellemijn. “Het stellen van eenzijdige voorwaarden vooraf aan de geplande onderlinge gesprekken geeft geen vertrouwen dat zij werkelijk hun inbreng willen leveren. Jammer, onze deur stond en...

04 apr

Knotwilgen aan de Hoogeweg

Het straatbeeld van de Heerenweg wordt doorgezet in de Hoogeweg. De knotwilgen worden vervangen door een variatie aan bomen die op de strandwal voorkwamen en die in het beeld van de straat passen. Voor vleermuizen wordt het dan weer een aantrekkelijke migratieroute. Vanwege een korte restlevensduur van enkele knotwilgen, de locatie waar ze staan, het jaarlijks terugkerend snoeionderhoud en het ontstaan van onherstelbare wortelschade bij de aanleg van het voetpad en de aanleg van een nieuw riool dat ook het hemelwater...

26 mrt

Stabiliteit, voortgang en draagvlak.

HEILOO-2000, VVD en CDA richten zich op voortzetting van de succesvolle coalitie van de afgelopen vier jaar, maar willen tevens ruimte voor inbreng bieden teneinde de grote thema’s in de komende periode aan te pakken. “De verkiezingsuitslag, het bestendigde vertrouwen en de prettige en constructieve samenwerking in de afgelopen periode zijn daarbij de belangrijkste overwegingen. Daarnaast zijn er veel inhoudelijke overeenkomsten”, aldus Fred Dellemijn, Rob Opdam en Elly Beens, de huidige wethouders en lijsttrekkers. De komende jaren staan er belangrijke onderwerpen op...

06 mrt

Verkeersplan in de Raad vastgesteld

Voorzitter, Het Verkeersplan dat nu voorligt is voor HEILOO-2000 geen eindpunt, maar een goed vertrekpunt om Heiloo ook in de toekomst bereikbaar te houden. “De gezamenlijke bewonersgroepen, de vertegenwoordigers van ondernemers en winkeliersverenigingen en andere belanghebbenden zitten op een lijn, aldus een inspreker in de Commissie Openbare Ruimte. HEILOO-2000 is blij te lezen in de inbreng van de bewonersgroepen dat ook zij nu van mening zijn om zo snel mogelijk van start te gaan met de invulling van de creatieve fase van het...

02 feb

Bereikbaarheid gaat voor ons verder dan mobiliteit en verkeer.

  HEILOO-2000 ziet bij bereikbaarheid ook ruimte voor ambities. Fietsers krijgen een hoofdrol in het nieuwe verkeersbeleid maar ook de wandelaar wordt goed bediend. Een extra busverbinding wordt onderzocht en het openbaar vervoer blijft zo aantrekkelijk mogelijk. Voor de auto laten de te nemen verkeersmaatregelen nog even op zich wachten. Dit zijn de belangrijkste punten uit het nieuwe ‘Verkeersbeleid Heiloo 2018-2030’ dat de commissie Openbare Ruimte op 14 februari bespreekt. Van 14 juni tot 26 juli 2017 konden inwoners van Heiloo reageren op...

02 feb

62% Sociale Woningbouw

Wethouder Fred Dellemijn en directeur Arnold Henselmans van Henselmans Bouw en Ontwikkeling hebben hun handtekening gezet voor de bouw van 12 woningen en 4 vrije kavels bij de Westerweg. ‘Wethouder Dellemijn is verheugd over dit mooie plan van 4 kavels en 12 woningen, met meerdere woningen in de sociale sector’’. Directeur de heer A. Henselmans : ‘’Fijn om te zien dat wij in aanvulling op Oostweide en fase 1 Zuiderloo een nieuw project in de mooie gemeente Heiloo kunnen realiseren’’. Henselmans ontwikkelt 12...

22 jan

Groslijst vastgesteld 24 uitstekende kandidaten!

HEILOO – Op 19 januari heeft HEILOO-2000 in de Algemene Ledenvergadering de groslijst (kandidaten voor de gemeenteraad) en het verkiezingsprogramma vastgesteld. Fractievoorzitter Corrie Konijn: “Wij zijn uitermate tevreden over de groslijst met goed ingevoerde mensen. Het is een goede mix van ervaring, enthousiasme en talent.” Op nummer 1 de lijsttrekker en huidige wethouder Fred Dellemijn, gevolgd door de fractievoorzitter Corrie Konijn. De derde plaats wordt ingenomen door Linda Veerbeek, zij bezet al geruime tijd de Commissie Openbare Ruimte en kent haar dossiers...

08 jan

Sociale woningbouw in Heiloo

Over de jaren 2005 – 2013 is in Heiloo in de volgende categorieën gebouwd: in het hoge duurdere segment 48% Uitgesplitst in categorieën  Categorie 3  € 225.000 – € 325.000 en Categorie 4 vanaf € 325.000 in het lagere goedkope segment 52% uitgesplitst in categorieën * Categorie 1 koopgrens tot € 185.900  huurgrens € 592.55 per maand Categorie 2 koopgrens € 185.900 – € 225.00 huurgrens € 592.55 tot 710.68 per maand Met deze 52% in het sociale segment werd dus ruimschoots voldaan aan de 40/30/30...

21 dec

Raadslid in beeld Cor de Boer

Wie ben je? Tot 2005 was ik filiaalbeheerder van een Spaarbank in Heiloo. Daarna heb ik mij gevestigd als assurantie tussenpersoon met een eigen kantoor. In mijn jonge jaren ben ik nog bij Sportvereniging “De Foresters” bestuurslid geweest. Wat wil je voor Heiloo bereiken? HEILOO-2000 heeft in de lopende raadsperiode al heel veel bereikt en ik hoop dat wij de lijn van ons beleid de komende jaren kunnen voortzetten. Tenslotte is HEILOO-2000 al bijna 50 jaar van vaste waarde in ons mooie en...

21 nov

Inspirerend betoog van een pleegouder in de Commissie

In de Commissie Maatschappelijke Zaken van maandag 20 november jongstleden hield een bevlogen pleegouder een pleidooi voor het behoud van budget voor bijzondere kosten. In 2018 wordt het Zorgfonds Noord Holland, waar pleegouders een beroep op kunnen doen als zij geconfronteerd worden met bijzondere kosten, stopgezet. Er zijn momenteel 11 pleegkinderen ondergebracht in Heiloo. Zij kunnen door omstandigheden niet thuis wonen. Fantastisch natuurlijk dat er pleeggezinnen zijn die zich het lot van deze kinderen aantrekt. Chapeau! Momenteel zijn er bij Parlan nog 50 “wachtende”...