Skip to content

Wonen

Onderdeel van het verkiezingsprogramma 2022-2026

 
 

Woningbouw

HEILOO-2000 is de initiatiefnemer van de motie over kleine woningen en vinden dat deze moeten worden gerealiseerd in de komende raadsperiode. Er moet vaart worden gemaakt met het daarvoor gebruiken van de inbreilocaties.

Wij blijven ons sterk maken voor het bouwen naar behoefte en dat is naast sociale woningbouw ook goede en voldoende middenwoningen, dit bevordert de doorstroom ofwel meer bouwen naar behoefte.

 • Zandzoom woningen bouwen
 • Ruimte voor kleine woningen
 • Inbreilocaties versnellen, met sociale woningbouw
 • Bouwen naar behoefte
 • Dat Bouwplannen, van groot tot klein, binnen de geldende termijnen worden beoordeeld

Ook willen wij het bouwen van volledig houten huizen bevorderen. Het zijn lichte, duurzame (circulaire) constructies die snel en efficiënt gebouwd kunnen worden. Wij willen dat de gemeente een hoger ambitieniveau heeft ten opzichte van de eisen gesteld rondom circulariteit.

 

Groenbeleid

Heiloo is een groene gemeente en dat willen we graag zo houden. We hebben gezien dat groen geen kostenpost hoeft te zijn, maar juist een kostbaar bezit is. Groen verdient aandacht en niet alleen van de gemeente, maar ook van de burger. Er is veel kennis in het dorp aanwezig over groenbeheer, het groener maken en het groener houden.  We willen werken aan een Natuurwaardenkaart zodat wijkgroen en ecologisch groen allebei de juiste aandacht krijgen. Bijzondere projecten zoals: bijenlinten, slimmer maaien, behoud en herplaatsen van bomen, willen we voortzetten. Nieuwe aandacht willen we geven aan het stijgen op de landelijke bomenladder (aantal bomen per inwoner) en de kwaliteit van de bomen borgen. Amfibieën verdienen onze bijzondere aandacht in het stedelijk gebied. Daar waar we inzetten op isolatie van huizen verdienen vleermuizen extra aandacht met alternatieve voorzieningen voor hun verblijf.

 • Meer ruimte voor burgerinitiatieven
 • Opzet Natuurwaardekaart
 • Structurele participatie in groenbeheer

 

Beestenboetje

Een pareltje midden in het Gemeentebosje in Heiloo. De kinderboerderij is van essentiële waarde voor Heiloo. Het moet blijven, dat staat voorop, maar de educatieve meerwaarde mag veel meer aandacht krijgen. Als kinderen beter snappen hoe natuur en milieu werkt, zullen ze ook milieubewuster gedrag aanleren. De realisatie van een natuur- en milieu-educatief centrum is van belang, zowel voor de inwoners als voor de scholen in Heiloo. Hierdoor kunnen alle inwoners kennisnemen van actuele onderwerpen.

 • Toekomst vaste structuur Beestenboetje
 • Ontwikkelen educatief programma

 

Kinderopvang

Heiloo groeit en vele jonge gezinnen verrijken ons dorp. Wachttijden bij de kinderopvang zijn lang en met de groei van het dorp zullen die nog verder oplopen. Dit vraagt om nieuw beleid met structurele oplossingen en geen sub-optimalisaties.

 • Nieuw beleid kinderopvang ontwikkelen